egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Személyautó vagy egyéb gépjármű vezetésére való jogosultság alapvető feltétele az érvényes, gépjármű vezetésére jogosító okmány (vezetői engedély) megléte.

 

Vezetői engedélyt az kaphat, aki igazoltan megfelelt a járművezetéshez szükséges képzési, vizsgáztatási, valamint egészségügyi követelményeknek.

 

Az okmány kiállításának további feltételei a szükséges jártassági és életkori (személyautó esetén 17. betöltött életév) feltételeknek való megfelelés, a Magyaországon életvitelszerűen történő tartózkodás, illetve hogy az érintett közlekedésbiztonsági szemponból ne rendelkezzen alkalmatlan minősítéssel (pl. szabálysértés miatti eltiltás).

 

Az új, kártya formátumú vezetői engedély a vezetési jogosultság igazolásán túl Magyarország területén a személyazonosság igazolására is alkalmas.

 

Az engedély kiállításának alapvető feltétele az egészségügyi alkalmasság, amit meghatározott időközönként felülvizsgálni szükséges (lásd lentebb).

 

Első vezetői engedély igénylése

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására irányuló kérelmet csak személyesen lehet benyújtani a fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási vagy fővárosi kerületi hivatalában, illetve kormányablakban.

 

Az első alkalommal történő igényléskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

 

 • személyazonosságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél),
 • személyi azonosítószámot és lakcímet, tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya),
 • a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátításáról vagy az elsősegélynyújtási ismeretek külön elsajátítása alóli mentesülést igazoló oklevél/bizonyítvány (pl. egészségügyi végzettség),
 • előzetes egészségügyi alkalmassági vélemény.

 

A járművezetői engedély első alkalommal történő igénylése és kiadása illetékmentes. Első igényléskor a vezetői tanfolyam megkezdése előtt kiállított háziorvosi vagy üzemorvosi egészségügyi alkalmassági vélemény kerül elfogadásra.

 

A vezetői engedély a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 év próbaidő leteltéig kezdő vezetői engedélynek minősül. A 2 év próbaidő közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott vezetéstől való eltiltás vagy a vezetői engedély meghatározott időtartamú visszavonását követően újraindul.

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat járművezetéshez

A vezetői engedély kiadásához és érvényességének meghosszabbításához szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a járművezetőnek nincs-e olyan alapbetegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága, ami őt a közúton történő járművezetésre alkalmatlanná tenné.

 

A testi betegség vagy érzékszervi fogyatékosság megléte esetén jogszabályi szinten rögzített feltételek (pl. speciális járműfelszereltség) és az orvosi vélemény együttesen határozzák meg azokat a kereteket, amelyek alapján az egészségügyi alkalmassági vélemény kiadható. Az alkalmassági vizsgálat kiterjed azoknak a feltételeknek és korlátozásoknak a meghatározására is, amelyek betartásával egy esetleges betegség, fogyatékosság mellett is fennáll a vezetői alkalmasság.

 

A vezetendő jármű típusa szerint két alkalmassági csoportot különítenek el, a két csoportra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálat szabályai részben eltérnek.

 

1. alkalmassági csoport: A1 kategóriába, A2 kategóriába, A korlátozott kategóriába, A kategóriába, B1 kategóriába, B kategóriába, BE kategóriába tartozó járművek vezetői.

 

2. alkalmassági csoport: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kombinált vagy TR trolibusz kategóriába tartozó járművet vezetők, valamint a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezetők, illetve azok, akiket valamely közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak.

 

A 2. alkalmassági kategóriában egészségi állapot szerint alkalmasnak ítélt személy alkalmasnak minősül az 1. alkalmassági csoport által vezetett járművek vezetésére is.

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző szervek

Alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek az 1. alkalmassági csoport esetén:

 

 • a választott háziorvos vagy
 • a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti háziorvos,
 • a munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa vagy
 • a lakóhely szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa, ha az érintett nem szervezett munkavégzés keretében dolgozik, vagy nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.

 

Alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek a 2. alkalmassági csoport esetén:

 

 • a választott háziorvos vagy
 • a munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa vagy
 • a lakóhely szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa, ha az érintett nem szervezett munkavégzés keretében dolgozik, vagy nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.

 

A háziorvosi ellátás keretein belüli gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat és igazolás kiállítása nem az egészségbiztosítás terhére történik. A szolgáltatás külön térítési díj ellenében vehető igénybe.

 

A vizsgálatot végző egészségügyi szerv a vizsgálat eredményét, valamint az időszakos vagy az esetleges soron kívüli következő vizsgálat időpontját írásban közli a vizsgált személlyel.

 

Időszakos, kötelező alkalmassági vizsgálatok

Az időszakos alkalmassági vizsgálaton az alábbiak szerint kell rész venni.

 

 • Az 1. alkalmassági csoport esetén:
  • 49 éves korig 10 évente,
  • 50–59 éves korig 5 évente,
  • 60–69 éves korig 3 évente,
  • 70 éves kortól 2 évente.

 

 • alkalmassági csoport (közúti járművezetők) esetén:
  • 59 éves korig 5 évente,
  • 60 éves kortól 2 évente.

 

Az egészségi alkalmasság megállapítását végző szerv az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatra rövidebb határidőt is megállapíthat, ha a járművezető egészségi állapota azt indokolja.

 

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat

Különleges esetekben szükségessé válhat ún. soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálat, amelynek jogszabályban rögzített esetei az alábbiak:

 

 • ha valamely orvosi vizsgálat során vagy munkavégzés közben olyan ok merül fel, ami alapján az egészségügyi szerv vagy a munkáltató kezdeményezésére az egyén felszólítást kap;
 • az egyén az egészségi állapotában beállt változás miatt önkéntesen vizsgálatra jelentkezik.

 

Köteles soron kívüli alkalmassági vizsgálatra jelentkezni az, akinek a legutóbbi alkalmassági vizsgálat óta:

 

 • eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt,
 • látásélességében szemüveggel nem javítható rosszabbodás vagy hallásában a forgalom menetének észlelését zavaró csökkenés állt be,
 • egészségi állapotában egyéb olyan állapotromlás történik, ami a járművezetésre átmenetileg vagy véglegesen alkalmatlanná teheti, illetve azt befolyásolhatja.

 

A soron kívüli alkalmassági vizsgálatot szakértői bizottság végzi el.

 

Vezetői engedély érvényessége

A vezetői engedély tartalmazza, hogy az adott kategóriában meddig érvényes a vezetési jogosultság. A személyazonosság igazolására – a vezetési jogosultság aktuális státuszától függetlenül – a vezetői engedély a kiállítástól számított 10 évig, illetve 65. életévet betöltöttek esetén határidő nélkül használható.

 

Az ügyfélkapuval rendelkező járművezetők e-mailben emlékeztetőt is kapnak kártya formátumú vezetői engedélyük lejártával kapcsolatban. Az e-mailek a lejárat előtt 2 hónappal, 1 hónappal és a lejárat napján kerülnek kiküldésre.

 

A vezetői engedély meghosszabbításáról, az orvosi felülvizsgálatra küldés feltételeiről és a betegség vagy testi, érzékszervi fogyatékosság (pl. hallássérülés) megléte esetén érvényesülő külön szabályokról külön cikkben olvashat: Vezetői egészségügyi alkalmasság speciális esetei

 


Jogszabályi háttér

 

KULCSSZAVAK
jogosítvány  |   alkalmassági vizsgálat  |   jogsi  |   egészségügyi alkalmasság  |   alkalmassági vélemény  |   gépjárművezetés
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít