egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A magyar állampolgárok az Európai Unió (EU) tagállamaiban sürgősségi vagy teljes körű egészségügyi ellátást kaphatnak attól függően, hogy átmenetileg vagy végleges letelepedés céljával tartózkodnak az adott tagállamban.

 

Általános szabály, hogy magyar állampolgár abban az országban minősül biztosítottnak, ahol dolgozik, és társadalom- vagy egészségbiztosítási járulék fizetésére is kizárólag ott kötelezett. Az uniós szabályozás hatálya csak az állami biztosítási rendszerekre terjed ki (vagyis nem vonatkozik az önkéntes vagy kötelező kiegészítő egészségügyi, szakmai vagy egyéb, nem állami szolgáltatásokra).

 

Az EU-tagállamokon kívül Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc is azonos feltételeket biztosít az érintettek számára.

 

Egészségügyi ellátás külföldi munkavállalás esetén

Ha valaki nem abban az uniós országban dolgozik, mint ahol él, akkor mind lakhelye, mind munkahelye szerint jogosult lehet egészségügyi ellátásra. Ehhez be kell jelentkezni a munkahely szerinti ország egészségügyi ellátórendszerébe, és ott kell fizetni a járulékokat. Annak érdekében, hogy a lakóhely szerinti tagállamban is jogosulttá váljon az egészségügyi ellátásokra, a helyi hatóságoktól be kell szerezni az egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló S1 (korábban E106) nyomtatványt, amellyel be lehet jelentkezni a lakóhely szerinti ország egészségügyi ellátórendszerébe. A nyomtatvány kiadásának egyéb feltételeit is lehetnek, melyekről a fogadó ország illetékes szerve nyújt tájékoztatást.

 

A bejelentkezést követően a magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség már nem terjed ki a külföldön tartózkodó magyar állampolgárra (és annak önkéntes teljesítésére sincs lehetőség).

 

A más tagállamban biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a jogosultságot az illetékes tagállamban, tehát a külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) igazolja.

 

A külföldön dolgozó magyar állampolgárok egészségügyi ellátásának uniós szabályozása az alábbiakat tartalmazza:

 • a munkavállalóra annak az országnak az ellátási rendszere (és jogrendszere) vonatkozik, ahol munkát végez;
 • az EU bármely tagállamából származó munkavállalói az adott ország állampolgáraival azonos bánásmódban részesülnek;
 • az egyik tagállamban szerzett jogokat a munkavállalók opcionálisan „magukkal vihetik” a másik tagállamba;
 • a biztosítási idők meghatározása során a különböző tagállamokban szerzett jogosultsági időket össze kell számítani.

 

A munkavállaló hozzátartozóit ugyanazok a jogosultságok illetik meg, mint a munkavállalót az alábbi uniós országokban: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország, Görögország, Lettország, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia.

 

A hozzátartozóknak csak sürgősségi ellátás vagy a lakóhely szerinti ország által kiállított, tervezett gyógykezelésre való jogosultságot igazoló S2 (korábbi E112) nyomtatvány szerinti ellátások járnak az alábbi országokban: Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Hollandia, Írország, Litvánia, Olaszország, Spanyolország, Svédország.

 

A rövid távú, azaz 2 évnél nem hosszabb idejű munkavégzésre kiküldött munkavállalók és önálló vállalkozók továbbra is a kiküldő állam jogszabályai szerint lesznek biztosítva. A kiküldetés időszakára az A1 (korábbi E101) nyomtatvány igazolja a munkavégzés helye szerinti ország hatóságának, hogy a dolgozó a küldő állam joghatósága alatt áll, ott biztosított, és mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól.

 

Biztosítás tanuló, kutató vagy szakmai gyakorlatot folytató esetében

A külföldön tanuló, kutató vagy szakmai gyakorlatot folytató magyar állampolgárok alapvetően a külföldön dolgozókhoz hasonlóan jogosultak egészségügyi ellátásra:

 

 • ha alkalmazásban állnak, be kell jelentkezniük a fogadó ország ellátási rendszerébe;
 • ha nem állnak alkalmazásban a fogadó országban, továbbra is Magyarországon kötelesek járulékot fizetni, mely alapján kiválthatják az Európai Egészségbiztosítási Kártyát;
 • ha meghatározott időre kerülnek kiküldésre másik tagállambeli egyetemre vagy kutatóintézetbe, maradhatnak a küldő ország biztosítási rendszerében.

 

Egészségügyi ellátás igénybevétele nyugdíjasok esetében

Az Európai Unióban a nyugdíjasok és családtagjaik abban az államban jogosultak teljes körű egészségügyi ellátásra, ahol életvitelszerűen tartózkodnak (lakóhely). Ha a lakóhelyük szerinti országban részesülnek nyugdíjban (függetlenül attól, hogy más országtól is kapnak-e nyugdíjat vagy sem), akkor annak az országnak az egészségbiztosítási rendszerébe tartoznak.

 

Ha a lakhely szerinti országban nem részesülnek nyugdíjban vagy más hasonló juttatásban, akkor annak a tagállamnak az ellátórendszeréhez tartoznak, amelytől nyugdíjat kapnak, vagy ha több ilyen van, akkor ahhoz, amelyben a leghosszabb ideig voltak biztosítottak. Az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultságot ebben az esetben is az adott ország által kiállított S1 (korábban E121 nyomtatvánnyal kell igazolni.

 

Egyes uniós tagállamok a nem ott lakó nyugdíjasok számára is teljes körű egészségügyi ellátást biztosítanak, ha korábban ott dolgoztak, és ez alapján nyugdíjban is részesülnek.

 

Bejelentés és letölthető nyomtatványok

A külföldön munkát vállaló magyar állampolgárnak a külföldi járulékfizetési kötelezettség teljesítése, illetve a hazai járulékfizetési kötelezettség alóli mentesülése érdekében 15 napon belül bejelentést kell tennie Magyarországon a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál. A szükséges bejelentőlap letölthető a NEAK honlapjáról (lásd lentebb). A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.

 

A bejelentési kötelezettség kiterjed a saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet – ENSZ, WHO és az EU – alkalmazottaira is. A számukra szükséges (más adattartalmú) bejelentőlap is a NEAK honlapjáról (www.neak.gov.hu) tölthető le.

 

A bejelentés Magyarországon megtehető:

 • a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál személyesen vagy postai úton,
 • ügyfélkapun keresztül.

 

A bejelentési nyomtatvány elérhetősége:

 • a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain,
 • letölthető a NEAK honlapjáról.

 

A nyomtatvány elnevezése: Bejelentő lap külföldön biztosítással rendelkezők részére.

 

További információk

További információkért keresse fel a www.neak.gov.hu és a www.eubetegjog.hu oldalakat, vagy kérjen segítséget az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) csatornáin:

 

 • az OBDK hazai zöldszáma: 80/620-600, munkanapokon 8–16 óra között;
 • az OBDK nemzetközi zöldszáma: +36-20-999-0025, munkanapokon 8–16 óra között;
 • személyes találkozó az OBDK irodájában (előzetes egyeztetés alapján).

 

Lásd még:

KULCSSZAVAK
egészségügyi ellátás  |   járulékfizetési kötelezettség  |   egészségbiztosítás  |   EU  |   S1 nyomtatvány
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít