egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A taj, azaz a társadalombiztosítási azonosító jel egy személyazonosításra szolgáló kód, amelyet az egészségügyi, szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási ügyekkel kapcsolatos ügyintézések során alkalmaznak. A tajkártya egy hatósági igazolványa.

 

A 2016. január 1. után kiállított, új típusú személyi igazolványok szintén alkalmasak a taj igazolására, ám ennek technikai feltételei még nem mindenhol biztosítottak, így azt javasoljuk, hogy a fent említett ügyintézések esetén tajkártyáját akkor is vigye magával, ha már rendelkezik új típusú személyi igazolvánnyal.

 

A tajszám csak személyazonosításra szolgál. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a szolgáltató külön elektronikus úton ellenőrzi.

 

 

Mihez szükséges a tajszám?

 

A tajszám legfontosabb funkciója, hogy segítségével gyorsan és egyszerűen lehet meghatározni, leellenőrizni, hogy a tajszám birtokosának biztosítási jogviszonya rendezett-e.

 

Rendezett jogviszony esetén térít a NEAK a biztosítotti jogviszonyhoz kapcsolódóan:

 

 • gyógyszerár-támogatást a gyógyszertárnak;
 • ellátási szolgáltatást (vizsgálatot, vizitet, kezelést) a háziorvosnak, szakrendelőnek, kórháznak;
 • utal táppénzt a betegnek stb.

 

A kifizetési oldal mellett a befizetési oldal esetében is az azonosítást szolgálja – azt, hogy a befizetett egészségügyi járulék a megfelelő biztosított személy jogviszonyához kapcsolódjon. Ezért szükséges, hogy tajszámát a bérszámfejtő, foglalkoztató cég részére átadja.

 

A fentiek értelmében a tajszámot meg kell adni:

 

 • társadalombiztosítás által finanszírozott, támogatott orvosi (egészségügyi) ellátásnál;
 • társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésénél;
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával kapcsolatos ügyintézések során az ügyben eljáró illetékes szervnek;
 • a családtámogatási ellátásokkal és fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyintézések során az ügyben eljáró illetékes szervnek;
 • a munkaadó részére (aki a munkavállaló egészségügyi járulékát befizeti).

 

 

Tajszám igénylése

Újszülöttek esetén

A Magyarországon született magyar állampolgárságú újszülöttek részére a tajkártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani.

 

A kormányhivatal hivatalból – a személy- és lakcímnyilvántartás adatszolgáltatását követően – soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött tajkártyáját. 

 

Külföldön született magyar állampolgár újszülött részére a tajkártyát nem állítják ki automatikusan, ehhez kérelem előterjesztése szükséges.

 

Az eljárás megindításához szükséges:

 

 • külföldön született újszülöttek esetén a magyarországi anyakönyvezési eljárás lefolytatása;
 • az anyakönyveztetési eljárást követően magyarországi lakóhelyet igazoló lakcímkártya igénylése.

 

A tajkártya a lakcímkártya birtokában igényelhető a szükséges nyilatkozatok megtétele mellett.

 

A kérelem előterjesztése történhet:

 

 • személyesen: a gyermek lakóhelye szerinti kormányhivatalnál vagy kormányablaknál,
 • postai úton: az illetékes kormányhivatalnak címezve.

 

Magyarországon született nem magyar állampolgár újszülött

Születése után az állampolgársága szerinti államban kell anyakönyvezni, és az okmányokkal való ellátását, illetve a magyarországi lakóhely létesítését követően igényelhető a tajkártya.

 

Örökbefogadás esetén

Nyílt örökbefogadás esetén a régi tajszám marad érvényben.

Titkos örökbefogadás esetén új tajszám kerül leképzésre.

 

Felnőtt magyar állampolgár

 

Aki nem rendelkezik tajszámmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási, szociális vagy munkanélküli-ellátásra, a lakóhelye / tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) igényelhet tajkártyát az igénylőlap kitöltésével.

 

 

Külföldi állampolgár

 

A belföldinek nem minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt igényli meg a tajszámot. Diák esetében a foglalkoztató az egyetem vagy főiskola.

 

Külföldi állampolgár részére a tajkártya meghatározott érvényességi idővel kerül kiállításra. Az érvényességi idő lejárta esetén a tajkártya érvénytelenné válik.

 

 

Elveszett vagy ellopott tajkártya pótlása

 

A tajkártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megrongálódása esetén igénylőlapon (a NEAK honlapjáról is letölthető) új tajkártya igényelhető (tajkártyamásolat). Az érintett vagy meghatalmazottja a tajkártya pótlását/cseréjét a lakóhelye / tartózkodási helye szerinti kormányhivatalnál igényelheti.

 

A tajkártya pótlása, cseréje esetén az igényléséhez szükséges dokumentumokat kell benyújtani a hivatalhoz.

 

Amennyiben a tajkártyát kiállító kormányhivatal hivatalból tudomást szerez a tajkártya eltulajdonításáról, külön kérelem nélkül is intézkedik a kártya pótlásáról. Rendőrségi feljelentés esetén a rendőrség a tajkártya eltulajdonításáról minden esetben értesíti az egészségbiztosítót.

 

 

Teendők adatváltozás esetén

 

A tajkártyán a tulajdonos családi és utóneve, születési ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomata, a kiállítás dátuma, valamint a kiállító személy aláírása szerepel.

 

A személyi adatok változása esetén gondoskodni kell az új tajkártya kiváltásáról az adatok változásától számított 15 napon belül.

 


Jogszabály:

 

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

 

KULCSSZAVAK
társadalombiztosítási azonosító jel  |   hatósági igazolvány  |   új típusú személyi igazolvány  |   tajkártya  |   biztosítási jogviszony  |   egészségügyi járulék  |   kormányhivatal
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít