egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Magyarországon minden egészségbiztosítással rendelkező betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan (napi 24 órában) hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

 

Az egészségügyi ellátások igénybevételét az állam különböző feltételek alapján támogatja a központi költségvetésből vagy az Egészségbiztosítási Alapból. Vannak azonban olyan ellátások, amelyek csak külön térítési vagy kiegészítő térítési díj ellenében vehetők igénybe, még akkor is, ha egyébként biztosítottak vagyunk.

 

Az egészségbiztosítással nem rendelkező betegek számára azonban az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele bizonyos eseteket (járványügyi ellátás, mentés, egyéb sürgős szükség) leszámítva térítésköteles.

 

Ezeknek a térítéses szolgáltatásoknak a térítési díjának meghatározására törvény által a Magyar Kormány kapott felhatalmazást.

 

 

Térítéssel igénybe vehető szolgáltatásra jogosultak

 

Térítéssel igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásra jogosultak azok, akik az alábbi kategóriákba tartoznak:

 

 • társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, de
  • csak részleges térítési díj mellett igénybe vehető szolgáltatást vesz igénybe
  • csak kiegészítő térítési díj mellett igénybe vehető szolgáltatást vesz igénybe
  • a kötelező egészségbiztosítás terhére nem igénybe vehető szolgáltatást vesz igénybe
  • érvényes társadalombiztosítási jogviszonyát megfelelő módon nem tudja igazolni az ellátás megkezdése előtt (nem tud felmutatni érvényes személyi igazolványt, TAJ kártyát és lakcímkártyát)
 • társadalombiztosítással nem rendelkező magyar vagy külföldi állampolgár, illetve minden eset, amikor a TAJ bármilyen okból érvénytelen.

 

 

Térítésköteles egészségügyi ellátások

 

Az egészségügyi ellátások igénybevétele során az alábbi esetekben részleges, kiegészítő vagy teljes térítési díjat kell fizetnie a biztosítottnak is. A térítési díjak mértéke rendeletben szabályozott.

 

Részleges térítési díj mellett igénybe vehető ellátások:

 

 • 18 éves kor alatt fogszabályozó készülék,
 • a rágóképesség helyreállítása érdekében meghatározott típusú fogpótlás,
 • külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra, kivéve, ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél.

 

Kiegészítő térítési díj mellett igénybe vehető ellátások:

 

 • az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatások: az ápolási osztályon elhelyezés esetén egyéni igénye szerinti étkezés, valamint magasabb színvonalú elhelyezés,
 • amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezés és ápolás, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is.

 

Magasabb színvonalú elhelyezést csak abban az esetben nyújthat az egészségügyi szolgáltató a biztosított részére, amennyiben a többletszolgáltatáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a biztosított az egészségügyi szolgáltatónál az ellátást a többletszolgáltatás nélkül is igénybe vehetné, és az egészségügyi szolgáltató a többletszolgáltatás nyújtása mellett a finanszírozási szerződése szerinti kapacitáson folyamatosan és teljeskörűen tud ellátást nyújtani.

 

A részleges és kiegészítő térítési díj képzésének szabályait, illetőleg több esetben annak pontos összegét kormányrendelet határozza meg, attól érvényesen eltérni nem lehet.

 

Teljes térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

Az alábbi ellátásokat az egészségbiztosítás terhére nem lehet igénybe venni, így a biztosítottak számára is csak teljes térítés mellett vehetőek igénybe:

 

 • lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálatamunkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok,
 • lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint elöltöltő fegyvert vadászati célra használni szándékozó, illetve használó személyek alkalmassági vizsgálata,
 • gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat,
 • alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel,
 • kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel,
 • látlelet készítése és kiadása,
 • részeg személy detoxikálása,
 • kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása,
 • tengeri hajózási alkalmassági vizsgálat,
 • igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor,
 • hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata és további sportegészségügyi szakvizsgálata,
 • repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat,
 • az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképző intézményben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor,
 • a foglalkoztathatóság szakvéleményezése,
 • járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és a pneumococcus baktérium, a human papillomavírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást,
 • járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel történő kimutatására vonatkozó vizsgálat,
 • járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel,
 • járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 specifikus antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálat,
 • járványügyi készültség idején mintavétel a SARS-CoV-2 specifikus antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálathoz.

 

Az egészségbiztosítás keretében igénybe nem vehető egyes ellátások térítési díj képzésének szabályait, illetőleg a pontos összegét kormányrendelet határozza meg, amelyet ITT érhet el. A részletes táblázat a lap alján olvasható (2. számú melléklet).

 

 

A térítésköteles egészségügyi ellátások térítési díjainak meghatározása

 

Az egészségügyi intézményben jól látható helyre ki kell függeszteni a térítési díjak feltüntetésével a szolgáltatónál térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét. A térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatás/ellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell az indokolt és az általa igényelt térítésköteles szolgáltatások díjáról.

 

A szolgáltatást követően az egészégügyi szolgáltató számlát ad, amely tartalmazza az igénybe vett szolgáltatást és a szolgáltatás(ok)ért fizetendő forintösszeget. A szolgáltató a szolgáltatás megkezdése előtt előleget kérhet, valamint a szolgáltatás közben részszámlát adhat.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltató az egészségbiztosítás keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatásért a fentiekben részletezetteken kívül nem kérhet térítési díjat a biztosítottól!

 

Egészségügyi szolgáltatás térítési díja nem biztosított esetén

Az egészségügyi ellátás teljes térítésére kötelezettek az, aki nem rendelkezik egészségügyi biztosítási jogviszonnyal, vagy egészségbiztosítási jogviszonyát az ellátás megkezdésekor nem tudja igazolni.

 

A járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás, illetve diagnosztikai szolgáltatások igénybevétele esetén a biztosítással nem rendelkezőknek az elvégzett ellátások, illetve diagnosztikai tevékenységeket tételes elszámolás alapján kell kifizetnie.

 

Az ellátás során elvégzett tevékenységekhez rendeletben szabályozott pontértékek tartoznak. A pontértékek az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter által közzétett adatok alapján forintértékekre átszámolhatók.

 

A térítési díj számítása tehát ezekben az esetekben az alábbiak szerint alakul:

 

elvégzett tevékenység pontértéke × pontérték forintértéke × intézményi szorzó

 

Eü. Alap terhére nem igénybevehető szolgáltatások térítési díja

Vannak olyan egészségügyi ellátások, amelyek nem vehetők igénybe az Eü. Alap terhére. Ezek az ellátások csak teljes térítés mellett vehetőek igénybe, függetlenül attól, hogy biztosítottként, vagy biztosítási jogviszony nélkül veszi igénybe a beteg.

 

A fentebb olvasható felsorolásban nem szereplő, azonban a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató - a fenntartó által jóváhagyott - szabályzatban állapítja meg.

 

 

Méltányossági alapon igénybe vehető szolgáltatások

 

Az egészségbiztosító – költségvetésben meghatározott keretek között – a beteg helyzetének figyelembevételével bizonyos esetekben méltányosságon alapuló támogatást nyújthat. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) méltányosságból átvállalhatja egyes orvosi ellátásokért fizetendő díjat, vagy annak egy részét.

 

A méltányossági alapon igénybe vehető szolgáltatásokról, és a kérelem beadásának módjáról bővebben ITT olvashat.

 

 

Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások

 

A biztosítottak által térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátásokról ITT tájékozódhat bővebben.

KULCSSZAVAK
egészségügyi ellátás  |   térítéses egészségügyi szolgáltatás  |   fizetős ellátás  |   költségtérítés
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít