egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A személyiségzavar a belső élmények és a viselkedés egy olyan átfogó, tartós és rugalmatlan mintája, amely jelentősen eltér az egyént körülvevő környezet és kultúra elvárásaitól. A szkizoid és szkizotip személyiségzavarok a különc (excentrikus) személyiségzavarok csoportjába tartoznak.

 

A személyiségzavar kiterjedt, általában több funkcióterületet is érint. Áthatja az egyén önmagát, más személyeket és eseményeket történő észlelését és értelmezését (kogníció), az érzelmi válaszkészséget (affektivitás), a személyek közötti működéseket, valamint az azonnali késztetések (impulzus) feletti kontrollt. 

 

A szkizoid személyiségzavar olyan jellemvonás és viselkedési forma, amelyet a szociális kapcsolatok iránti érdektelenség, zárkózottság és befelé fordulás jellemez, míg a szkizotip személyiségavarnál a különc, sokszor bizarr magatartás és homályos, sejtelmes, mágikus gondolkodás, bizalmatlanság a jellemző.

 

A szkizoid személyiségzavar főbb tünetei

A szkizoid személyiségzavarral élő személy magatartását a társas kapcsolatoktól való elzárkózás és beszűkült érzelmek jellemzik.

 

Az ilyen személy:

 

 • visszahúzódó ugyan, de nem szenved a magánytól;
 • zárkózott, szoros emberi kapcsolatai nincsenek;
 • érzelmileg hideg, szexuális kapcsolataiban is közönyös;
 • közömbösen fogadja mind a dicséretet, mind a kritikát;
 • érzéketlen a szociális normák, a hagyományok iránt;
 • kiszámítottnak, rezzenéstelennek tűnik;
 • munkáját megfelelően ellátja, de a többiek számára színtelen, humortalan;
 • érdeklődését, tehetségét inkább az intellektuális, mint az érzelmi problémák kötik le, ezért a magányos tevékenységeket részesíti előnyben.

 

A szkizoid személyiségzavar megállapításához az alábbiak közül legalább négy feltétel teljesülése szükséges:

 

 • nem vágyik közeli kapcsolatokra,
 • magányos tevékenységeket választ,
 • kismértékű a szexuális érdeklődése,
 • kevés tevékenységet élvez,
 • rokonait leszámítva nincsenek barátai,
 • mások dicséretével vagy kritikájával kapcsolatban közönyös;
 • érzelmi hidegség, sivárság jellemzi.

 

A szkizotip személyiségzavar főbb tünetei

A szkizotip személyiségzavarral élő személy magatartását a személyközti kapcsolatokban jelentkező hiányosságok (társas deficit), a szoros kapcsolatok által kiváltott kellemetlenségérzés, viselkedésbeli különcség jellemzi:

 

 • beszéde furcsa, elvontsága miatt sokszor érthetetlen;
 • öltözködése szokatlan, meglepő;
 • képtelen az öröm megélésére;
 • vágyik ugyan a társas kapcsolatra, ugyanakkor fél a megalázástól és elutasítástól, ezért védekező célzattal elszigetelődik;
 • gondolkodását illúziók, babonák, telepatikus képességekkel kapcsolatos tévhitek uralják, sejtelmes megfogalmazásai sokféleképpen értelmezhetők;
 • ha zárt világát szokatlan behatások érik, zavarttá és céltalanná válik, és paranoid gondolkodásra, furcsa kommunikációra vált át.

 

A szkizotip személyiségzavar és a szkizofrénia tünetei gyakran nagymértékben hasonlítanak egymásra.

 

A szkizotip személyiségzavar megállapításához az alábbiak közül legalább öt feltétel teljesülése szükséges:

 

 • vonatkoztatásos gondolatok (független eseményeket vonatkoztat magára),
 • mágikus gondolkodás, babonaság,
 • illúziók, szokatlan észlelési élmények,
 • homályos beszéd, átvitt értelemben történő kifejezésmód,
 • gyanakvás,
 • nem megfelelő érzelmi megnyilvánulások,
 • szokatlan viselkedés vagy megjelenés,
 • közvetlen rokonain kívül nincsenek barátai,
 • társas helyzetekben szorongás, amely paranoid gondolatokkal függ össze.

 

A szkizoid személyiségzavarban szenvedő gyermekek beszédkészsége, iskolai teljesítménye és motoros készségei intelligenciaszintjüktől függetlenül az átlagosnál lassabban fejlődnek.

 

Mikor forduljon orvoshoz?

Ha a fentebb felsorolt jellemzők bármelyike alapján magára ismer, és ez jelentős szenvedést, boldogtalanságot, örömtelenséget okoz, forduljon pszichiáter szakorvoshoz, és kérje a segítségét. A megfelelő szakember felkeresésében kérheti háziorvosa segítségét is, vagy közvetlenül felkeresheti a területileg illetékes pszichiátriai szakrendelést.

 

A szkizoid és szkizotip személyiségzavarok okai

A szkizoid személyiségzavar kialakulásának egyik magyarázata (tárgykapcsolat-elmélet) szerint a gyermekkori szülői el nem fogadás, bántalmazás áll a háttérben. Az elszenvedett gyermekkori sérelmek következtében az egyén felnőttkorára képtelenné válik a szeretetre és a szeretet elfogadására, és a visszautasítástól való félelmében elkerüli a társas kapcsolatokat.

 

Egy másik megközelítés (self-elmélet) szerint a szkizoid személyiségzavarban szenvedő személy „én-zavart” él meg, azért képtelen másokhoz kötődni, mert önmaga kilétével sincs tisztában. Ezzel szemben a kognitív elméletek szerint a gondolkodás szegényessége és üressége okozza, hogy az egyén képtelen a környezet valósághű érzékelésére. Azért nem válaszol az érzelemkeltő ingerekre, mert nem érti a másoktól érkező érzelmi üzeneteket.

 

A szkizotip személyiségzavar kapcsolatba hozható a családon belüli kommunikáció szegényességével és a szülők pszichés zavaraival. Mivel a szkizotip személyiségzavar előfordulása az átlagnépességnél gyakoribb az érintettek rokonai között, egyes biológiai tényezők – például a dopaminhormon kiugróan magas aktivitási szintje és az agykamrák megnagyobbodása – genetikailag meghatározottak lehetnek, és hajlamosíthatnak a szkizotip személyiségzavar kialakulására.

 

A szkizoid és szkizotip személyiségzavarok szövődményei

Mind a szkizoid, mind a szkizotip személyiségzavarban szenvedő személyek hajlamosak drogok és pszichoaktív anyagok, valamint az alkohol káros mértékű használatára. Mindkét személyiségzavar alkoholfüggőséghez, a drogok és pszichoaktív szerek okozta függőséghez vagy depresszió kialakulásához vezethet.  

 

A szkizoid és szkizotip személyiségzavarok diagnosztizálása

A szkizoid, illetve a szkizotip személyiségzavar kórisméjének felállításához általában többszöri, részletes pszichiátriai vizsgálat, a gondolkodás alaki és tartalmi vizsgálata, az érzelmi élet vizsgálata, a személyiségjellemzők számbavétele, a magatartás és viselkedés megfigyelése, az alkalmazkodási képesség vizsgálata, valamint a családtagokra, ismerősökre is kiterjesztett kórelőzmény felvétele szükséges. A szkizotip személyiségzavar diagnosztizálásakor kiemelten fontos az egyéb pszichés zavaroktól – főként a szkizofréniától – történő elkülönítés.

 

A kórisme megerősítését speciális interjú és kérdőív segíti. Az önkitöltős kérdőív az egyes személyiségzavarokra leginkább jellemző vonásokat veszi számba. Előfordulhat, hogy a beteg – felismerve a számára előnytelen személyiségjegyeket – megpróbálja hamis válaszadással manipulálni az eredményt. Azonban a szakember az ilyen irányú törekvéseket általában felismeri. Az eredmények befolyásolásának kísérlete megerősítik a személyiségzavar gyanúját.

 

A szkizoid és szkizotip személyiségzavarok kezelése

A legtöbb szkizoid személyiségzavarral élő ember nem igényel külső segítséget, kivéve, ha depresszió, szenvedélybetegség vagy egyéb probléma miatt fordul szakemberhez. Ilyenkor az érintett elviseli ugyan a támogató kezelést, de igen nehéz kapcsolatot fejleszteni vele. Általában nem lát rá a saját problémájára, ezért közömbösen viszonyul a pszichoterápiához.

 

Mivel a személyiségzavarok nagy része koragyermekkori eredetű, és ezért mélyen beágyazódott viselkedést és magatartásmódot jelentenek már kisgyermekkortól kezdődően, pszichoterápiás kezeléssel nem könnyen érhető el személyiségbeli változás. Kognitív viselkedésterápiával fokozatosan javítható a szociális készség, és fokozható a bevonhatóság. Hatásos lehet a csoportterápia is abban az esetben, ha bensőséges és biztonságos keretet nyújt a társas kapcsolat megteremtéséhez.

 

Szkizotip személyiségzavarnál jótékony hatású lehet a támogató terápiás kapcsolat a gondolkodásbeli eltérések korrekciójában és az én-határok tisztázásában. A strukturált kognitív viselkedésterápia javítja az egyén szociális készségét. A kezelés célja az elszigetelődés megszüntetése, a magányosság enyhítése, a túlingerlés elkerülése és a személyes érzések tudatosítására való képesség kialakítása.

 

A kognitív terápiák segítségével a beteg képessé válhat különös gondolatai és észlelései objektív elemzésére, a nem megfelelő gondolatok figyelmen kívül hagyására. Az érintett személy elsajátíthatja, hogy a homályos kifejezésmódról hogyan térhet át gondolatai megfelelő megfogalmazására. A különböző foglalkozások rávezethetik az egyént az elidegenedett érzések és viselkedések kontrolljára.

 

Mit tehet személyiségzavarok esetén?

A személyiségzavarban szenvedőknek általában nincs betegségtudatuk, nehezen ismerik be, hogy segítségre szorulnak. Többnyire csak akkor fordulnak orvoshoz, ha a személyiségzavarra ráépülő egyéb pszichiátriai zavar, illetve betegség – többnyire a depresszió – miatt rákényszerülnek. Ezért a környezetében élő barátok és családtagok segítségére is szükség lehet abban, hogy a betegségbelátás és a szakszerű segítségkérés időben megtörténjen.

 

Mégis, amennyiben családtagján a szkizoid vagy szkizotip személyiségzavar fentebb részletezett tüneteit vagy azok valamelyikét észleli, igyekezzen mielőbb pszichológust vagy pszichiátert bevonni a probléma megoldásába. Ha a személyiségzavar jeleit mutató hozzátartozója nem hajlandó tudomást venni a problémáról, és elzárkózik a kezelésbe vonástól, kérje szakember tanácsát arra vonatkozóan, hogy milyen módon motiválhatná az érintett személyt a segítség elfogadása irányában.

 

A személyiségzavarok megelőzése

Mivel a személyiségzavarok kialakulásának hátterében csak kisebb hányadban húzódnak meg örökletes tényezők, kialakulásuk megelőzésében fontos szerepe lehet a csecsemő- és gyermekkorban biztosított szeretetteli, támogató szülői odafordulásnak és az érzelmi biztonságnak.

KULCSSZAVAK
elzárkózás  |   magányosság  |   közömbösség  |   érdektelenség  |   gyanakvás  |   paranoia  |   illúzió  |   hallucináció  |   téveszme  |   különcség  |   bizalmatlanság
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít