egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A látlelet (visum repertum) elsődleges orvosi szakvélemény, melyet hivatalos célból állítanak ki bántalmazás vagy kártérítési ügy esetén. Kiegészíti a tanúvallomást, és segít a hatóságoknak véleményt alkotni a büntetőperek vagy kártérítési eljárások esetén.

 

A beteg vagy a hatóság kérésére az orvos látleletezi a beteg testi sérülését, majd térítés ellenében átadja a látleletet a sérültnek. Látleletet kizárólag orvos vehet fel az úgynevezett A.3510-274 számú nyomtatványon. Bármilyen céllal is készüljön, a látlelet közokiratnak minősül.

 

A látleleti űrlap tartalma:

 

 • sérült személyes adatai;
 • vizsgálat időpontja;
 • előzmények;
 • panasz;
 • külsérelmi nyomok pontos leírása;
 • sérült ellátásának menete;
 • kórisme;
 • a gyógyulás várható időtartama.

 

A látlelet célja

Az űrlapot az az orvos – vagy annak közvetlen felettese – állítja ki, aki először látta a sérültet az orvosi rendelőben.  A látleletet másolópapírral 2 példányban szükséges kitölteni, érvényesítéséhez orvosi aláírás és pecsét szükséges. Az első példány a sérült személyé, a második példány pedig az orvosi nyilvántartásba kerül. A látlelet kiegészíti a tanúvallomást, és büntetőeljárások esetén segítséget nyújt a hatóságoknak a véleményalkotásban.

 

A Büntető Törvénykönyv kimondja:

 

 • „A Büntető törvénykönyv 170. § (1) bekezdése szerint: aki más testi épségét vagy egészségét sérti, ha a sérülés vagy a betegség nyolc napon belül gyógyul, a könnyű testi sértés vétségét követi el, két évig terjedő szabadságvesztéssel, pénzbüntetéssel vagy közérdekű munkával büntetendő.”
 • „A (2) bekezdés szerint: ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető a súlyos testi sértés büntettét követi el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
 • „A (4) bekezdés szerint: büntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az elkövető, ha a testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz.”
 • „Az (5) bekezdés azt írja elő, hogy a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt vagy halált okoz.”

 

Kapcsolódó tartalom: Bántalmazás: van segítség!

 

Látleletkiadás menete

 

 • jelentkezés az orvosnál ellátás céljából;
 • orvosi vélemény (pl. ambuláns kezelőlap) átvétele;
 • jelentkezés az orvosi kezelőlappal a látlelet kiadására jogosult ügyintézőnél;
 • a látlelet díjának befizetése (kivéve mentesség esetén);
 • az orvosi látlelet és vélemény okmány átvétele.

 

Hasznos információk

Súlyos bántalmazás észlelése esetén az orvosoknak jelentési kötelezettségük van. 

 

Az érintett személy első orvosi ellátása során, ha a páciens 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye, a kezelőorvos köteles haladéktalanul bejelentést tenni a rendőrség felé. 

 

Kiskorú érintett esetén a vizsgáló orvos köteles haladéktalanul értesíteni az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot, ha

 

 • feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve elhanyagolás következménye,
 • a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményekről szerez tudomást.

 

A bántalmazást követően akkor is érdemes látleletet vetetnie a betegnek, ha egyelőre nem kíván feljelentést tenni, mivel a későbbekben, ha mégis feljelentéssel élne, ezzel bizonyíthatja a bántalmazás tényét vagy éppen annak folytonosságát.

 

Kapcsolódó tartalom: Gyermekbántalmazás, Segítségnyújtás bántalmazás esetén

  


Orvosi látlelet és vélemény minta 

A sérült neve:.....................................................................................................

Születési helye és ideje:.....................................................................................

Anyja leánykori neve:..........................................................................................

Foglalkozása:................................... Személyi ig. sz.:........................................

Címe:...................................................................................................................

Munkáltatója neve és címe:..................................................................................

Az orvosi ellátásra jelentkezés ideje: 20... év ... hó ... nap ... óra

Módja: saját lábán - mentő gépkocsival - vagy ....................................................

A kísérő neve és lakáscíme:..................................................................................

Az előzményi adatok (a sérülés elszenvedésének ideje, körülményei, helye, fogyasztott szeszesital jelölése, mennyisége):..................................................................................

A sérüléssel összefüggő panaszok:...............................................................................

Jelen állapot (általános fizikális, belgyógyászati állapot): RR:........ Hgmm; P:....../min.

Az idegrendszeri állapot (reflexek, Romberg-tünet, pupillák stb.), valamint az agyrázkódásra  utaló tünetek (eszméletvesztés, emlékezetkiesés, vegetatív tünetek) megléte............................................................................................................................

Az alkoholos állapot fizikális jelei (arcbőr, lehelet, kötőhártyák), a pszichés tünetek magatartás, beszéd, tájékozódás, emlékezőképesség)

..............................................................................................................................................

A külsérelmi nyomok (sebek) helye, alakja, hossza, szélessége, mélysége (a lehetőséghez képest mm, cm pontossággal), a sebszélek, sebzugok, sebfal, sebalap, sebkörnyezet leírása, lövési, szúrási sérülés esetében a sérülés be- és kimeneti nyílásának talpsíktól mért távolsága:

.............................................................................................................................................

A szakorvosi leletek (RTG stb.) részletes feltüntetése:.....................................................

A sérült ellátása (gyógykezelés, kötés, műtét, rendelőintézetbe, fekvőbeteg-gyógyintézetbe irányítása stb.):..................................................................................................................

A kórisme (magyarul és latinul):.....................................................................................

Vélemény: A gyógytartam előreláthatólag 8 napon belüli / 8 napon túli ..... nap.

Megjegyzés

.........................................................................................................................................

............................... 20... év ........................ hó ... nap

P. H. ......................................

                 (aláírás)

 


Látleletre vonatkozó jogszabályi források:

 

 

KULCSSZAVAK
orvosi szakvélemény  |   büntetőeljárás  |   visum  |   repertum  |   bántalmazás  |   A.3510-274 számú nyomtatvány  |   közokirat
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít