egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A köznyelvben a mentés és a betegszállítás gyakran ugyanazzal a jelentéssel társul, pedig funkciójuk és igénybevételük körülményei is különböznek, így nagyon fontos a két fogalom megkülönböztetése.

 

A mentés Magyarország területén – állampolgárságtól vagy egészségbiztosítási jogviszonyttól függetlenül – mindenkit megillető, sürgősségi ellátás.

 

A betegszállítás orvos által rendelhető egészségügyi ellátás, melynek igénybevételére egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkezőknek van lehetőségük, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés céljából.

 

 

A mentés fogalma

 

A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló beteg sürgősségi ellátása. A mentéshez tartozik szükség esetén az érintett legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, valamint helyszínen és a szállítás közben végzett ellátása.

 

A mentés a sürgősség igénye szerint lehet: azonnali, 2 órán belüli, illetve a mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén 2 órán túli mentési feladat.

 

Az azonnali, sürgős gyógyintézeti ellátásra szoruló beteget az állapotának megfelelő ellátásra alkalmas és fogadóképes legközelebbi vagy legrövidebb időn belül elérhető gyógyintézetbe szállítja a mentőszolgálat.

 

Az életveszélyes állapotban lévő beteget az egészségügyi intézménynek haladéktalanul, más beteget a megérkezéstől számított 10 percen belül át kell vennie a mentőegységtől, vagy további 15 percen belül kell dönteni a beteg továbbküldéséről.

 

Bárki által kezdeményezhető mentés

 

Amennyiben mentőellátásra van szüksége, hívja a 112-t és kérjen mentőt!

 

A beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul az alábbi élethelyzetekben:

 

 • személyi sérüléssel járó baleset esetén,
 • ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn,
 • heveny vagy riasztó tünetekkel járó esetekben, ha a sürgősségi ellátás elmaradása életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vagy a gyógyulás elhúzódásához vezethet,
 • szülészeti esemény során,
 • ha az erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet csillapítása sürgős orvosi beavatkozást igényel,
 • heveny tudatzavar esetén, ideértve az ittasság miatti tudatzavart is,
 • egyéb veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja esetén.

 

A fent felsorolt esetekben bárki (állampolgárságtól és egészségbiztosítási jogviszonytól függetlenül) jogosult mentőt hívni.

 

Orvos által kezdeményezhető mentés

Mentés kezdeményezhető az orvos által is. Őrzött betegszállításra abban az esetben van szükség, amennyiben a beteg szállítása legalább mentőápolói felügyeletet igényel: a beteg szállítása közben szükség esetén így azonnali ellátásban részesülhet.

 

Ha a mentést orvos kezdeményezi, a mentőegység megérkezéséig a mentés általa meghatározott szintjének megfelelő felügyeletet köteles biztosítani.

 

Speciális, mentésnek minősülő feladatok

Mentésnek minősül továbbá a következő feladatok ellátása:

 

 • életmentő tevékenységhez az azt végző orvos, illetve munkacsoport szállítása (pl. szervátültetés),
 • életmentő orvosi eszköz és gyógyszer, valamint átültetésre kerülő szerv sürgős szállítása,
 • mentési készenlét biztosítása balesetek, vagy rendkívüli esetek helyszínén, a helyszín biztosításának, illetve a veszélyhelyzet elhárításának idejére (mozgóőrség),
 • mentési készenlét biztosítása rendezvény helyszínén, térítés ellenében, meghatározott helyen és ideig (rendezvénybiztosítás),
 • mentési készenlét biztosítása térítés ellenében olyan helyszíneken, amelyek az ott végzett tevékenység jellege alapján (építkezés, műszaki munkálatok) a balesetveszély szempontjából fokozottan kockázatosnak tekintendők (helyszínbiztosítás).
 • közterületen tartózkodó, magatehetetlen ittas személyt egészségügyi megfigyelésre, illetve további ellátásra az illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz szállíthatja. A megfigyelés az érintett kijózanodásáig, de legfeljebb 24 óráig tarthat.

 

A mentés történhet:

 

 • Mentőgépkocsival, amely rendeletben meghatározott egészségügyi felszereléssel ellátott mentőjármű, mentőápolóval és mentőgépkocsivezetővel.
 • Esetkocsival, amely a mentőgépkocsihoz képest egészségügyi többletfelszereléssel és személyzettel ellátott mentőjármű, mentőtiszttel vagy orvossal.
 • Speciális mentőegységekkel, amelyek a feladatuknak megfelelő speciális többletfelszereléssel és személyzettel rendelkeznek. (Mentőhelikopter, gyermekmentő rohamkocsi, koraszülöttmentő stb.)

 

 

A betegszállítás fogalma

 

A betegszállítás célja, hogy az orvos biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban az esetben, ha az másként nem megoldható és a szállítás mentőápolói felügyeletet nem igényel.

 

Az Országos Mentőszolgálat – jogszabályban és a betegszállítást végző szervezettel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint – koordinálja a betegszállítást.

 

Betegszállítás igénybevételét indokló esetek

Amennyiben a beteg:

 • Szállításra szorul, de egészségi állapota nem indokolja mentés igénybevételét.
 • Csak speciális testhelyzetben szállítható.
 • Mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz használatát.
 • Fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe.
 • Ellátásának eredményességét tömegközlekedési vagy egyéb közlekedési eszköz hiánya, késedelme vagy más tényező veszélyeztetné.
 • A gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő szállításakor, ha az ellátást követően a beteg a gyógyintézetet más módon nem tudja elhagyni, vagy otthonába történő eljutása az elbocsátásának napján, illetve ésszerű időn belül másként nem biztosított.
 • Amennyiben a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés (művesekezelés, sugárterápiás kezelés, kemoterápiás kezelés) céljából történik, és a kezelések időpontja, rendszeressége, illetve hosszadalmassága miatt a beteg az ellátáshoz más módon nem férne hozzá, vagy az ellátás utóhatása következtében más közlekedési eszköz igénybevétele a beteg számára aránytalan megterhelést jelentene.
 • A betegszállítás rendelésénél különböző sürgősségi igény adható meg: 6 órán belüli, 24 órán belüli, illetve meghatározott időpontra kért, vagy tervezett időpontokban ismétlődő szállítás. Fontos meghatározni és jelölni, hogy milyen betegszállító járművön (fekvő- vagy ülőbeteg-szállító kocsi), betegkísérővel vagy nélküle, illetve egyénileg vagy más beteggel együtt történhet a szállítás.

 

Ülőbeteg-szállító kocsi

A gépkocsivezető csak általános elsősegélynyújtási ismeretekkel rendelkezik, szakellátás nyújtására nem alkalmas.

 

Ülőbeteg-szállító kocsival csak az a beteg szállítható, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 

 • tiszta tudatú,
 • segítséggel (lépcsőn is) járóképes,
 • egészségi állapota nem indokolja a fekvő helyzetben történő szállítást,
 • 14 éven felüli, illetve, ha a 14 éven aluli gyermeket a gondviselője kíséri.

 

Fekvőbeteg-szállító kocsi

Fekvőbeteg-szállító kocsiban a gépkocsivezetőn kívül betegkísérő is tartózkodik. A kocsi személyzete általános elsősegélynyújtási ismeretekkel rendelkezik, szakellátást nyújtani nem tudnak, a betegkísérő a beteg mozgatásában vesz részt.

 

Fekvőbeteg-szállító kocsival a következő feltételek esetén szállítható a beteg:

 

 • szállítás közbeni megfigyelése nem szükséges,
 • mozgatása csak betegkísérő közreműködésével biztosított,
 • 14. életévét betöltötte, ez alatt pedig gondviselője kíséri.

 

Betegszállítás térítés ellenében

A betegszállítás orvosi beutalás esetén térítésmentes, de szükség esetén költségtérítés ellenében bárki jogosult betegszállítást rendelni. Ha a betegszállítást nem az orvos rendeli, a betegszállítást végző szervezetnek vagy szolgáltatónak kötelessége az igénylőt a várható költségekről tájékoztatni.

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződött betegszállító szolgáltatók listája ITT érhető el.

KULCSSZAVAK
mentőszolgálat  |   mentésszervezés  |   betegszállítás  |   mentés
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít