egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A szabályok lehetővé teszik, hogy más is kiválthassa a névre szóló gyógyszereket, sőt, bárki rendelkezhet állandó képviseletéről is az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben. Ez azt jelenti, hogy kiskorú, idős, segítségre szoruló vagy gondnokság alatt álló személy helyett nemcsak a gyógyszert válthatja ki más, hanem az ún. képviseleti jogosultság útján, számos ügyben megbízott járhat el az EESZT online felületén.

 

A vényköteles gyógyszer kiváltásának fő szabálya, hogy a felírt gyógyszert lehetőleg mindenki maga váltsa ki személyesen. Azonban, ha akadályoztatott vagy kiskorú a beteg, lehetőség van más nevében is a gyógyszer kiváltására.

 

Amikor az orvos gyógyszert rendel valakinek, azt jelenleg két formában írhatja fel:

 • papíralapú hagyományos, illetve
 • elektronikus vénnyel (eRecept).

Az eRecept rögzítése során az online térben történő receptfelvétel után, a beteg kérésére, illetve 14 év alatti beteg esetén kötelezően, az orvos egy úgynevezett papíralapú Felírási Igazolást adhat ki.

 

Gyógyszer kiváltása hagyományos recepttel

A beteg vagy az általa megbízott személy a papíralapú orvosi vénnyel vagy az eReceptről készült papíralapú felírási igazolással bármelyik gyógyszertárban kiválthatja a felírt gyógyszereket. A gyógyszerész kiadja a beteg számára felírt gyógyszereket, a gyógyszer átvevője pedig aláírásával hitelesíti a kiadási bizonylaton, hogy átvette a nyugtán szereplő készítményeket. A gyógyszertár a kiadási bizonylatot megőrzi.

 

Gyógyszer kiváltása papíralapú dokumentáció nélkül

Sem recept, sem felírási igazolás? Ilyen is van, amikor az orvos elektronikus vényt (eReceptet) ír, a beteg adatai bekerülnek a „felhőbe” – hivatalos nevén az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe) – és erről nem készül nyomtatott felírási igazolás. Ha a beteg a saját TAJ számát és egy személyazonosításra alkalmas okmányt bemutat, megkaphatja a gyógyszerét. Azonban, ha megbízottal szeretné azt kiváltatni, annak következő a menete:

 

 1. Az EESZT rendszerében először is úgynevezett képviseleti jogosultság (meghatalmazás vagy törvényes képviselet) rögzítését kell kezdeményeznie. Ezt ügyfélkapu segítségével online vagy személyesen a Kormányablakban teheti meg.
 2. Az eRecept kiváltásához a megbízottnak elegendő a patikában megadnia az ellátott páciens TAJ számát és igazolnia magát, ezzel a jogosultságát arra, hogy az ellátott számára gyógyszert válthat ki.
 3. A gyógyszerész a korábban az EESZT rendszerében megadott személyes adatai alapján azonosítja a megbízottat, és átadja az ellátott számára felírt készítményt.

Amennyiben más személy eReceptjét felírási igazolás nélkül váltja ki, minden esetben vigye magával személyazonosításra alkalmas okmányát (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya), ami alapján a gyógyszerész azonosítja Önt!

 

Hogyan érhetőek el a képviselt személy egészségügyi adatai?

Amennyiben valaki az EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultsággal rendelkezik, úgy Lakossági Portálján keresztül hozzáférhet a képviselt személy bizonyos EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz is, és helyette, a nevében digitális önrendelkezési nyilatkozatot is tehet. Ezt a belépést követően, a képviselt személy TAJ számának kiválasztásával teheti meg.

Több személy is képviselhető egyszerre?

Igen. A rendszerben tetszőleges számú képviseleti jogosultság rögzíthető, így lehetőség van több személy eReceptjeinek  kiváltására is, illetve lehetőség van a megbízott egészségügyi adatainak elérésére is.

Meghatalmazások visszavonása

A meghatalmazások visszavonhatóak az EESZT Lakossági Portál felületén, vagy személyes megjelenést követően a Kormányablakban is lehetőség nyílik visszavonni a korábban tett meghatalmazásokat. Amennyiben a meghatalmazás kezdő és befejező időpontját nem rögzítették, az adott meghatalmazás a rögzítés időpontjától visszavonásig érvényes. Az egyes meghatalmazások az alábbiakban letölthető nyilatkozatokkal vonhatók vissza:

 

Veszélyhelyzeti szabályozás

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a gyógyszer kiadója a „felhőben lévő” gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ számát közli, és a saját természetes személyazonosító adatait hitelt érdemlően bemutatja. A gyógyszer kiadója a gyógyszert kiváltó személy személyazonosító adatait elektronikusan rögzíti. A gyógyszer átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizonylaton aláírásával hitelesíti, hogy a nyugtán szereplő gyógyszerek kiadása és átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási bizonylatot megőrzi. Azonban a más nevében történő gyógyszerkiváltás TAJ szám bemondásának segítségével csak az aktuális járványügyi helyzetben lehetséges. Az azt követő időszakban csak a megfelelő képviseleti jogosultsággal lesz erre lehetőség, aminek rögzítése ügyfélkapu segítségével online vagy személyesen a Kormányablakban kezdeményezhető.

 

Képviselet formái

14 éven aluli gyermek képviselete

Figyelem! 14 éven aluli gyermek eReceptre felírt gyógyszereit a veszélyhelyzet eltörlése után felírási igazolás hiányában csak akkor válthatja ki a szülő vagy törvényes képviselő, ha előbb a törvényes képviseletre jogosultságát igazolta, és a képviselet tényét az EESZT rendszerében rögzítették. A törvényes képviselő személyazonosságának igazolása után a Kormányablakban nyújthatja be a törvényes képviselet rögzítése iránti kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatására.

 

A Kormányablakban történő eljáráshoz nem feltétlenül szükséges mindkét szülőnek megjelennie, az eljárásra meghatalmazást adhatnak egymásnak. Így a megjelenő szülő a saját, és meghatalmazottként a másik fél törvényes képviseleti jogát is kérheti rögzíteni a megfelelő, jogosultságot igazoló okiratok bemutatását követően.

 

Szükséges dokumentumok:

 • Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítésére
 • A jogosultság igazolásához házastársak, együtt élő szülők esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata szükséges.
 • Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per, illetve házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó.
 • Amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlása tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését szükséges bemutatni.
 • Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került.

 

Szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló 14-18 éves korú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselete

A Kormányablakban – a személyazonosság igazolása után - a törvényes képviselő benyújthatja a törvényes képviselet rögzítése iránti kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatására. Törvényes képviseleti jogosultság rögzítését kérheti - törvényes képviselő által az eljárásra meghatalmazott - harmadik személy is.

 

Szükséges dokumentumok és okiratok:

 • Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítésére
 • A jogosultság igazolásához házastársak és együtt élő szülők esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata szükséges.
 • Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per, illetve házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó.
 • Amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését szükséges bemutatni.
 • Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került.
 • Gyámság esetén gyámhatóság határozata gyám kirendeléséről.

 

Gondnokként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy képviselete

A Kormányablakban – a személyazonosság igazolása után - a törvényes képviselő benyújthatja a törvényes képviselet rögzítése iránti kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatására. Törvényes képviseleti jogosultság rögzítését kérheti - törvényes képviselő által az eljárásra meghatalmazott - harmadik személy is.

 Szükséges dokumentumok és okiratok:

 

FONTOS!

Törvényes képviseleti jogosultságot rögzíthet - törvényes képviselő által az eljárásra meghatalmazott - harmadik személy is. A rögzítés iránti eljárásra meghatalmazott harmadik személy az alábbi dokumentumok bemutatásával járhat el a Kormányablakban:

 


Meghatalmazás

 

 1. Ha más természetes személyt képvisel, vagy idős, mozgásában korlátozott személy nevében kíván meghatalmazást rögzíteni, a képviselendő személy, vagyis a meghatalmazó a Lakossági Portál Önrendelkezés menüpontja alatt, az Új meghatalmazás fülön található elektronikus űrlap kitöltésével adhat jogosultságot Önnek. Kormányablaknál személyesen is rögzítheti a meghatalmazást, melyhez az alábbiakban letölthető (2-2 oldalas!) dokumentumokat szükséges kitölteni és aláírni:
  • EESZT Lakossági Portálon elérhető funkciók elérésére vonatkozóan: EESZT Lakossági Portálhoz meghatalmazás és funkciók elérésére vonatkozó kérelem.

 

 1. Amennyiben a meghatalmazó nem tud személyesen megjelenni a kormányablakban, akkor helyette a meghatalmazott személy is kérheti a képviseleti jogosultság rögzítését, az alábbi linkekről letölthető (2-2 oldalas!) kitöltött és aláírt dokumentumok benyújtásával:

 

 1. Arra is lehetőség van, hogy az eljárásra meghatalmazással rendelkező harmadik személy járjon el a meghatalmazás benyújtása során. Ekkor a fentiekben bemutatott, kitöltött és aláírt dokumentumok mellé az alábbiak bemutatása szükséges a Kormányablakban:

 

További részleteket az idős személyek által adott meghatalmazásra vonatkozóan az alábbi linkre kattintva olvashat: Idős szülő által adott meghatalmazás rögzítése az EESZT-ben Kormányablak ügyintézés útján, az idős személy megjelenése nélkül

KULCSSZAVAK
gyógyszer kiváltása  |   adott személy képviselete  |   14 éven aluli gyermekem van  |   szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló  |   gondnok  |   cselekvőképtelen  |   Lakossági Portál  |   meghatalmazás  |   törvényes képviselet
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít