egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A versenyengedély a sporttörvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvány, mely a sportorvosi engedéllyel együtt érvényes. Egy sportolónak egy sportágban egy versenyengedélye lehet, de ha a sportágban több bajnoki osztály vagy sportági kategória van, és a szakszövetség versenyszabályzata is lehetővé teszi, akkor bajnoki osztályonként vagy sportági kategóriánként több versenyengedély is kiadható.

 

A versenyengedély kiadásának szabályozása

A versenyzőnek a sportszövetség által kiállított, a versenyrendszerben, illetve a versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal, vagyis versenyengedéllyel kell rendelkeznie. A versenyengedélyre vonatkozó legfontosabb szabályokat, a kötelező és egységes tartalmi elemeket a sportról szóló 2004. évi I. törvény (az új sporttörvény) az első fejezetben, a sportoló jogállásának szabályai között határozza meg. A törvény alapján – a korábbi szabályozástól eltérően – a versenyengedéllyel kapcsolatos belső szabályozás megalkotására a sportszövetség jogosult, illetve köteles. A versenyengedély kiadására, nyilvántartására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat a sportszövetségnek szabályzatban kell megállapítania.

 

A versenyengedély tartalma

A versenyengedélynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

  • a versenyző neve, születési helye és ideje;
  • a versenyrendszer megnevezése;
  • a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezése;
  • a versenyengedély érvényességi ideje;
  • a versenyengedély nyilvántartási száma;
  • a versenyengedély kiállításának dátuma;
  • valamint azok az adatok, melyeket a sportszövetség a nemzetközi szövetség követelményei alapján előír.

 

A versenyengedély kiállításáért, érvényesítéséért a kérelem benyújtásával egyidejűleg a szakszövetség által megállapított díjat kell fizetni. A szakszövetség a díj megfizetéséig akár meg is tagadhatja a versenyengedély kiadását.

 

A versenyengedély érvényessége

A versenyengedély érvényességi ideje a versenyrendszer (bajnokság) időtartamára, ennek hiányában a kiadásától számított egy évig szól. Az érvényességi idő lejártát követő egy éven belül a sportoló új kérelemmel kérheti a versenyengedély érvényesítését.

 

A versenyengedély – ha külön jogszabály nem tesz kivételt – csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal, azaz a sportorvosi engedéllyel együtt érvényes, melynek meglétét és eredetiségét bármikor ellenőrizhetik. A sportorvoslás szabályairól szóló kormányrendelet pontosan meghatározza, hogy a versenyző a rendszeres edzések megkezdése, valamint a sportorvosi engedély érvényességének lejárta előtt köteles sportorvosi vizsgálaton részt venni, mert versenyezni csak érvényes sportorvosi engedéllyel lehet, kivéve az alábbi sportágakat: biliárd, bridzs, darts, golf, modellezés, sakk, petanque, illetve gyorstávírász és rádióforgalmazás szakágak.

 

A 14 évnél fiatalabb sportolók esetében lehetőség van rajtengedéllyel való indulásra, de az is háziorvosi igazoláshoz kötött.

 

A versenyengedély kiadásának megtagadása

Ha a sportszövetség jogosult szerve a versenyengedély kiadását megtagadja, a kérelmező a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül panaszt nyújthat be a sportszövetség elnökségéhez.

 

Ha a benyújtásától számított 15 napon belül a panasznak az elnökség nem ad helyt, a kérelmező bírósághoz vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz fordulhat a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül. Ez a szabály vonatkozik a versenyengedély visszavonására, valamint az igazolással és az átigazolással kapcsolatos jogvitákra is.

 

Ha a versenyengedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, a versenyengedélyt a sportszövetség visszavonja.

 

KULCSSZAVAK
sportorvosi engedély  |   rajtengedély
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít