egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Gyógyászatisegédeszköz-bolt

Olyan üzlet, amely számára engedélyezve lett gyógyászati segédeszközök árusítása.

 

Ártámogatás

 

Ártámogatás járhat az egyes gyógyászati segédeszközök:

 • árához,
 • kölcsönzéséhez vagy
 • javítási díjához.

 

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kezelőorvos vényen írja fel az adott gyógyászati segédeszközt. Vényt csak olyan orvos írhat fel, aki azzal a betegséggel foglalkozik, amelyre a gyógyászati segédeszközt kapja. Az összes gyógyászati eszköz felírható papíralapú vényre. A papíralapú vényeket nemcsak gyógyszertárakban, hanem gyógyászatisegédeszköz-boltokban is ki lehet váltani. Vannak olyan segédeszközök, amelyek csak papíralapú vényre írhatók fel (szemüveglencse, szemüvegkeret, kontaktlencse, kontaktlencse-tartozék, fogpótlás és fogszabályozási segédeszközök).

 

A gyógyászati segédeszközre felírt vények beváltására 90 nap áll rendelkezésre. A rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel azonban lehetőség van ezek meghosszabbítására is. Egyes gyógyászati segédeszközök felírása már elektronikus formában is engedélyezett az EESZT-n keresztül, ez a rendkívüli járványhelyzet miatt került bevezetésre. Ilyenkor a beteg nem kap papíralapú vényt. Az elektronikus vények kiváltása azonban egyelőre csak gyógyszertárakban lehetséges.

 

Vannak olyan gyógyászati segédeszközök, amelyek egyedi méretvétel alapján kerülnek eladásra. Ilyenkor a gyógyszertárban vagy a segédeszközboltban meghatározzák a termék kiadásához szükséges adatokat a betegen. 

 

Példa: valakinek visszérharisnyát ír fel a kezelőorvosa vényre, az érintett elmegy a boltba, és ott leméri egy eladó a láb hosszát, valamint átmérőjét. Ezáltal személyre szabott méretben kapja meg a visszérharisnyát az illető.

 

Az, aki nem rendelkezik érvényes társadalombiztosítással, felírási igazolás formájában juthat az ártámogatáshoz.

 

Vény felírása járványhelyzet idején

Valamennyi gyógyászati segédeszköz továbbra is rendelhető a gyógyászati segédeszközök és gyógyszerek rendelésére használatos, a kezelőorvos által kiállított papír formájú vényen. A papíralapú vényen rendelt termékeket gyógyszertárakban és gyógyászatisegédeszköz-forgalmazóknál is ki lehet váltani.

 

Egyes gyógyászati segédeszközök a betegek kérésére elektronikus vényen keresztül is rendelhetők. Azonban elektronikus vényfelírás esetén kizárólag gyógyszertárban válthatók ki a felírt gyógyászati segédeszközök, mert a gyógyászatisegédeszköz-boltok még nem csatlakoztak az EESZT-hez.

 

Gyógyászati segédeszközök felírása elektronikusan

A COVID-járvány ideje alatt a biztonságos gyógyászatisegédeszköz-ellátás érdekében egyes gyógyászati segédeszközök a beteg kérésére elektronikus vényen is rendelhetők. Az EESZT-ben felírt vények azonban kizárólag gyógyszertárban válthatók ki.

 

Az orvos az EESZT útján elektronikus vényen történt rendelésről a beteg kérésére – annak választása szerint – papír alapon vagy az EESZT útján, elektronikus formában felírási igazolást ad. Az elektronikus vény formájában felírható gyógyászati segédeszközök listája a NEAK oldalán érhető el.

 

Felírási igazolás jelentése és szükségessége

A felírási igazolás olyan papír, amely igazolja, hogy a betegnek támogatása van a gyógyászati segédeszközökre. Ezt a kezelőorvos állítja ki, aki felírja a vényt elektronikus formában a gyógyászati segédeszközre.

 

Két esetben kell az orvosnak felírási igazolást kiállítania:

 • ha nem a beteg váltja ki a vényt a gyógyszertárban, hanem pl. egy hozzátartozója;
 • ha a beteg nem rendelkezik érvényes társadalombiztosítással, így a támogatást igénylő lapra, a beteg azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány számának megjelölésével rendeli. Ebben az esetben a felírási igazolás papíralapú, és az orvos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát is tartalmaznia kell.

 

Egy vényre felírható gyógyászati segédeszközök száma

Egy vényen csak egy gyógyászati segédeszköz felírására van lehetőség. Például valakinek felír a kezelőorvosa kedvezményesen kötszert és mankót. Ebben az esetben a két eszköz nem szerepelhet egy papíralapú vényen, tehát a beteg két vényt fog kapni.

 

Vannak továbbá olyan eszközök, amelyek tartozékai is rákerülhetnek ugyanarra a vényre. Más esetben a gyógyászati segédeszközök tartozékait külön papíralapú vényen kell feltüntetni. Erről a 14/2007. (III.14.) EÜM-rendelet 10. számú melléklete rendelkezik.

 

Vényfelírás feltételei

Más orvos milyen gyógyászati segédeszközt rendelt számára az adott eszköz kihordási idején belül. A beteg a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül azonos hatású gyógyászati segédeszközt TB támogatással nem váltott ki. Ha már egy ideje használja a beteg a gyógyászati segédeszközt, akkor be kell számolnia arról a kezelőorvosának, hogy az eszközt tudta-e használni terápiás célból, valamint hatásos volt-e. A beteg nyilatkozatát az orvos a beteg dokumentációjában rögzíti, és a nyilatkozatát a beteg az aláírásával igazolja.

 

Vényfelírásra jogosult orvosok köre

TB támogatással azok az orvosok jogosultak gyógyászati segédeszközt rendelni, akik az adott betegség szempontjából a megfelelő szakvizsgával rendelkeznek, és a segédeszköz rendelésére az egészségbiztosítóval kötött szerződésük alapján jogot szereztek.

 

Felírás fekvőbeteg-gyógyintézetben kezelt betegek részére

A fekvőbeteg-gyógyintézetben kezelt beteg részére a rehabilitációjához, betanításához, végleges ellátásához vagy ideiglenes protézissel történő ellátásához már az ott-tartózkodása alatt a végleges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendeli. Az elbocsátott beteg részére szükséges gyógyászati segédeszközt szintén az intézmény orvosa rendeli, ha az eszköz már a gyógyintézetben tartózkodása alatt indokolt, és az eszköz nem a fekvőbeteg-ellátás keretében finanszírozott.

 

EESZT-ben felírt gyógyászati segédeszköz kiváltása

Elektronikus vény esetén a gyógyászati segédeszközt csak maga a beteg válthatja ki. Ha azonban a kezelőorvos felírási igazolást ad a betegről és a számára adott vényről, akkor ennek birtokában bárki kiválthatja a beteg nevében. A betegnek vagy a gyógyászati segédeszközt átvevő személynek az átvételt aláírásával igazolnia kell.

 

A vények felhasználhatóságának ideje

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. Ha a vény érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejár(t), a háziorvos ideiglenesen meghosszabbíthatja azt.

 

A vény kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között – méltányossági kérelem alapján támogatott gyógyászati segédeszköz esetében az engedély véglegessé válása és az eszköz kiadása között – sorozatgyártású és adaptív eszközök esetén legfeljebb 150 nap telhet el, míg egyedi méretvétel alapján készített eszköz esetén legfeljebb 180 nap.

 

Vények beváltása

A papíralapú vényeket gyógyszertárakban és gyógyászatisegédeszköz-boltokban is be lehet váltani. Az elektronikus alapon felírt vényeket kiváltani jelen pillanatban csak gyógyszertárakban lehet.

 

Szemüveglencse, szemüvegkeret, kontaktlencse és kontaktlencse-tartozék felírása

Ezen gyógyászati segédeszközök kizárólag az orvos által kitöltött, papíralapú vényen rendelhetők meg. Erre a célra egy külön vényforma lett megalkotva, amelyet a  14/2007. (III. 14.) EÜM-rendelet 14. számú melléklete tartalmaz.

 

Fogtechnikai eszközök vényre történő felírása

Fogtechnikai eszköz rendelése esetén a vényhez csatolni kell a 14/2007. (III. 14.) EÜM-rendelet 15. számú mellékletében meghatározott „Munkalap a rögzített fogpótláshoz”, illetve a „Munkalap a lemezes fogpótláshoz” elnevezésű nyomtatványt, és a vényen fel kell tüntetni a fogpótlás és fogszabályozás segédeszközének megnevezését.

 


Vonatkozó jogszabály:

 • 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
 • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 • 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról
 • 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól
 • 14/2007. (III. 14.) EÜM-rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről
 • 21/2007. (V. 8.) EÜM-rendelet a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról
 • 3/2009. (II. 25.) EÜM-rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról
KULCSSZAVAK
orvostechnikai eszköz  |   gyógyászati segédeszköz
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít