egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A közgyógyellátás szociális hozzájárulás a rászorult személyek részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások – pl. gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások – csökkentése érdekében. A közgyógyellátási igazolvány egy plasztikkártya formátumú hatósági igazolvány, amellyel a közgyógyellátásra való jogosultság igazolható. Közgyógyellátás keretében történő gyógyító ellátás csak érvényes igazolvánnyal vehető igénybe.

 

A közgyógyellátási igazolvány funkciója

A hatályos és érvényes igazolvány felmutatásával a beteg közgyógyellátásra való jogosultságát igazolhatja, így például orvosa közgyógyellátás jogcímén rendelhet számára ellátásokat, vagy gyógyszer és gyógyászati segédeszközök vásárlásakor anyagi hozzájárulást vehet igénybe.

 

Az igazolvány bemutatása szükséges:

 • gyógyászati segédeszközök vásárlásakor,
 • gyógyászati ellátás igénybevételekor.

Az igazolvány bemutatása nem szükséges:

 • gyógyszertárakban (a jogosultságot online rendszerben ellenőrzik a vény alapján).

 

Közgyógyellátás igénylése

A közgyógyellátás iránti kérelmét a beteg nyújtja be a lakóhelye vagy – amennyiben a bejelentett tartózkodási helyén lakik – a tartózkodási helye szerinti kerületi (járási) hivatalhoz.

 

A közgyógyellátás igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Kérelem a közgyógyellátás igazolására formanyomtatvány;
 • alanyi jogcím esetén: az alanyi jogcím fennállását igazoló irat (pl. magasabb összegű családi pótlék igazolásáról szóló hatósági igazolvány másolata vagy a rokkantsági ellátást igazoló okirat);
 • normatív jogcím esetén:
 • havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás;
 • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás, gyermektartásdíjra, iskolalátogatási, ösztöndíjra vonatkozó igazolás;
 • 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolás;
 • gyógyszerkeret igénylése esetén: háziorvosi igazolás (zárt borítékban) – az igazolás tartalmazza a kérelmező személyes adatait, a társadalombiztosító által támogatott, tartós, gyógyító ellátásra vonatkozó adatokat, illetve a rendszeresen szedett gyógyszerek és/vagy igénybe vett gyógyító ellátások listáját. A dokumentumot a betegnek is alá kell írnia;
 • gyógyszerkeret nem igénylése esetén: nyilatkozat kitöltése, hogy nem tart rá igényt.

 

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • a gyes, gyed, gyet, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt;
 • az álláskeresési ellátás határozatát;
 • jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén a Foglalkoztatási Osztály hatósági bizonyítványát;
 • vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást;
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott, a nyugdíj összegéről szóló éves igazolást;
 • a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét;
 • a válásról, gyermekelhelyezésről rendelkező bírósági végzés másolatát;
 • rokkantsági ellátásban részesülők egészségi állapotára vonatkozóan a rehabilitációs hatóság komplex minősítését vagy rokkantsági ellátásban részesülők (2011. december 31. előtti) I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat megállapító döntést.

 

A kérelemben jelezni kell az átvétel módját (postai út vagy személyes átvétel) is.

 

A közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje

Fontos! A közgyógyellátásra való jogosultság és az igazolvány hatályossági ideje nem minden esetben egyezik.

 • A közgyógyellátásra való jogosultság megszűnése esetén az igazolvány is hatályát veszti.
 • Ha az igazolvány érvényességi ideje lejár, de a közgyógyellátásra való jogosultság továbbra is fennáll, akkor a beteg a bejelentést követő 15 napon belül új igazolványt kap, amelynek érvényességi ideje megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával. 

 

Teendők személyes adatokban bekövetkezett változás esetén

Változás esetén bejelentést kell tenni a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál. A járási hivatal az igazolvány bevonásával egyidejűleg új igazolványt állít ki a jogosult részére. Az új igazolvány hatályának időtartama megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.

 

Elveszett közgyógyellátási igazolvány pótlása

Igazolvány elvesztése esetén bejelentést kell tenni a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál. A bejelentést követően az igazolványt a jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánítják. Amennyiben a jogosultság továbbra is fennáll, a jogosult számára új igazolványt állítanak ki.

 


Vonatkozó jogszabályok:

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 

KULCSSZAVAK
közgyógyellátás  |   közgyógyellátási igazolvány  |   közgyógyigazolvány  |   szociális hozzájárulás  |   kérelem  |   gyógyszerkeret  |   igazolvány érvényessége  |   ellátásra való jogosultság
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít