egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az egészségügyi kiskönyv, hivatalos nevén az Egészségügyi Nyilatkozat és Vizsgálati Adatok formanyomtatvány kitöltése azon munkavállalók számára szükséges, akik munkájukat kiemelt járványügyi kockázattal bíró területen végzik. Az érintett munkakörökről külön jogszabály rendelkezik.

 

A kiemelt munkakörök, tevékenységek, amelyek esetében egészségügyi kiskönyv vezetése kötelező:

 • egészségügyi intézményekben: az újszülöttek, koraszülöttek, csecsemő- és gyermekbetegek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör;
 • bölcsődei ellátást nyújtó intézményekben, szolgáltatóknál, napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásnál, óvodákban, csecsemő- és gyermekotthonokban: a csecsemők, illetve a gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör; gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, átmeneti otthon, nevelőszülői, helyettes szülői ellátásban a gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör;
 • anyatejgyűjtő állomásokon: valamennyi munkakör és az anyatejet adó nők;
 • közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt, italt) előállításával, valamint forgalmazásával foglalkozó (kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-, gyümölcsfélék szállítását, tárolását), továbbá ilyen munkahelyeken tisztítást, takarítást végző személy;
 • állattartó gazdaságban, egyéni gazdálkodónál a tej fejését, kezelését és feldolgozását végző személy;
 • állami gazdaságnál, mezőgazdasági szövetkezeti társulásnál, részvénytársaságnál, valamint magángazdálkodóknál a szarvasmarha-tenyésztés és -tartás munkakör;
 • ivóvíz minőségű vízellátást szolgáló berendezések, létesítmények működésével, szerelésével és karbantartásával kapcsolatos munkakör;
 • gyógynövény, gyógynövénykivonat, valamint az élelmiszer és gyógyszer fogalomkörébe nem tartozó egyéb – az emberi szervezetbe kerülő vagy azzal érintkezésben használatos – anyagok, készítmények (kozmetikum, gyógyvíz, ásványvíz, tápszerek stb.) előállításával, kiszerelésével kapcsolatos valamennyi munkakör;
 • a nagy-, közép- és kisüzemű gyógyszergyártás és -elosztás területén (pl. gyógyszergyár, infúziós laboratórium, gyógyszerkészítő galenusi laboratórium stb.) mindazon munkakör, ahol a dolgozó a gyógyszerrel közvetlenül érintkezik (gyártás, csomagolás, edényzet mosogatása stb.), illetve a közforgalmú és intézeti gyógyszertárak valamennyi munkaköre.

 

Munkavállaló esetén az egészségügyi kiskönyv kitöltése a munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat keretében történik. Tanulók és hallgatók esetén a dokumentumot a szakmai gyakorlat megkezdése előtt egy héttel kell kitölteni, ugyanúgy az alkalmassági vizsgálat keretei között.

 

Egészségügyi kiskönyv kiállítása

Új munka vállalása esetén az adott munkahely alkalmassági vizsgálatait végző üzemorvosa állítja ki. Oktatási intézmények esetén a fogadó intézmény iskolaorvosa vagy hiányában az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa állítja ki. Álláskeresők, valamint önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők esetén a szakmai alkalmassági vizsgálat során a nyilatkozatot a szakmai alkalmassági vizsgálat keretében a jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

 

A vizsgált személy a nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy soron kívül jelentkezik az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál, amennyiben önmagán vagy egy vele közös háztartásban élő személyen az alábbi tünetek bármelyikét észleli:

 • sárgaság,
 • hasmenés,
 • hányás,
 • láz,
 • torokgyulladás,
 • bőrkiütés,
 • egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is),
 • váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás;

 

Az egészségügyi kiskönyv őrzése

A kitöltött és aláírt dokumentumot a vizsgált személynek kell megőriznie. Az időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálatok esetén a vizsgálatot végző orvosnak át kell nyújtani.

 

Elveszett egészségügyi kiskönyv pótlása

Az Egészségügyi Nyilatkozat és Vizsgálati Adatok kiskönyv elvesztését jelezni kell az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnak, aki ebben az esetben a rendelkezésére álló egészségügyi törzslapon vezetett adatok alapján új dokumentumot állít ki.

 


Vonatkozó jogszabály:

 • 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

 

KULCSSZAVAK
kiskönyv  |   egészségügyi kiskönyv  |   munkahelyi kockázat  |   járványügyi kockázat  |   egészségügyi nyilatkozat  |   alkalmassági vizsgálat  |   üzemorvos  |   iskolaorvos
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít