egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Magyarországon a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak esetében a munkáltató köteles egyrészt megteremteni és fenntartani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit/körülményeit, másrészt biztosítani valamennyi munkavállalójára kiterjedően a foglalkozás-egészségügyi ellátást.

 

A rendszeresen elvégzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok segítenek a munkakörhöz köthető betegségek kialakulásának megelőzésében. Az orvosi állapotfelmérés gyakorisága és az elvégzendő vizsgálatok típusa függ az adott munkakörhöz kapcsolódó baleseti és egészségkárosító kockázatoktól, amelyek hatással vannak a munkavállaló és a vele kapcsolatban állók egészségére és jól-létére.

 

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat célja

A foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat célja az alábbiak elbírálása a munkavállalóval kapcsolatban:

 

 • az ellátandó munkakörben jelen lévő egészségkárosító tényezők nem veszélyeztetik-e a munkavállaló egészségét,
 • betegsége vagy fogyatékossága nem fokozza-e a baleseti veszélyt,
 • állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét,
 • foglalkoztatható-e állapotrosszabbodás veszélye nélkül (megváltozott munkaképesség esetén),
 • foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében,
 • igényel-e rendszeres vagy gyakoribb foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést.

 

A munkaegészségügy (amely a foglalkozás-egészségügy és a munkahigiéne szakterületeit foglalja magában) feladata továbbá, hogy felmérje a munkakör betöltésével járó egészségi kockázatokat, és – amennyiben szükséges – javaslatokat tegyen annak csökkentésére. Ennek során a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat együttműködik a munkabiztonsági szakemberrel, a munkáltatóval és a munkavállalókkal (munkavédelmi képviselővel) is. Minden esetben a munkaadó felelőssége, hogy az elvégzett munka és a munkakörnyezet biztonságos legyen a munkavállalók számára.

 

A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatát végző orvosok a komplex kockázatértékelés során javaslatot tehetnek a munkáltatók számára az alábbiak tekintetében:

 

 • A munkahelyen jelen lévő kóroki (betegséget okozó) tényezők műszeres vizsgálatára: pl. zaj-, rezgésmérés, vagy a légtérben jelen lévő toxikus anyagok koncentrációjának meghatározása.
 • A kóroki tényezők mértékének csökkentésére műszaki, munkaszervezési javaslatok formájában.
 • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás.

 

Elvégezhető vizsgálatok

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat során a munkavállaló egészségi állapotának felmérése a cél, mely meghatározza az adott munkakörben való alkalmazhatóságát. Az elvégzett vizsgálatok a munkakör jellemzőinek megfelelően az alábbiak lehetnek:

 

 • Fizikális vizsgálat: alapvető belgyógyászati vizsgálat a szervek, szervrendszerek megfelelő működésének ellenőrzésére,
 • látásvizsgálat (látásélesség, színlátás),
 • Szükség esetén szakorvosi vizsgálat indikálása, kiegészítő műszeres vizsgálatok kérése (pl. labor).

 

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat gyakoriságát befolyásoló tényezők

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat gyakoriságát elsősorban a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa határozza meg a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően. Szerepet játszik benne a munkavállaló egyéni adottságai (életkora, illetve a betegségei) is.

 

Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges:

 

 • munkába lépést megelőzően,
 • a munkakör vagy munkahely megváltozása esetén,
 • külföldi munkavállalás esetén a kiutazást megelőzően (bizonyos feltételek esetén).

 

Időszakos vizsgálatot rendszeresen kell végezni:

 

 • Bizonyos fizikai, kémiai és biológiai kóroki tényezőknek való kitettségesetén.
  Az általánosnál gyakoribb munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé (pl. arzénnal, benzollal történő munkavégzés, víz alatt végzett munka, hő-, rezgés- és zajártalomban történő munkavégzés stb.). 

 

 • fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörökben
  (Pl. magasban végzett munka, föld alatt végzett munkák, villamosüzemi munka, tűz- és robbanásveszéllyel járó munkák, fegyveres munkák stb.) 40 éves korig háromévenként, 40-50 életév között kétévenként, 50 éves kort betöltött munkavállalók esetén viszont évenként szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatot végezni. Az elektromos feszültséggel kapcsolatos munkavégzéssel járó munkakörök betöltői számára évente szükséges az orvosi vizsgálat.

 

 • Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységeknél évente szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatot végezni. Ilyenek lehetnek pl.:
  • az olyan munkakörök, amelyeknél a munkavállalók nagy felelősséggel tartoznak az emberi életekért vagy anyagi értékekért;
  • döntés szükségessége nehezen áttekinthető-, új helyzetekben, hiányos és/vagy ellentmondó információk, bonyolult összefüggések alapján;
  • bonyolult technológiák alkalmazása;
  • rutin szellemi munka időkényszer keretei között;
  • emberekkel foglalkozás konfliktusveszélyes helyzetben;
  • lelki megterhelést okozó munkakörök: fogyatékos, vagy súlyosan beteg személyekkel való foglalkozás;
  • képernyős munkavégzés.

 

 

Soron kívüli orvosi vizsgálat válhat szükségessé az alábbi esetekben:

 

 • az egészségi állapot megváltozása,
 • foglalkozási megbetegedés, súlyos, vagy ismétlődő munkabaleset előfordulása,
 • 30 napon túli keresőképtelenség,
 • a munkavégzés 6 hónapot meghaladó szüneteltetése,
 • a munkakörülmények jelentős változása.

 

KULCSSZAVAK
üzemorvos  |   munkaegészségügy  |   orvosi vizsgálat  |   foglalkozás-egészségügy  |   alkalmassági  |   egészségügyi állapot  |   állapotfelmérés
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít