egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A munkavégzéssel összefüggő fizikai, kémiai vagy biológiai behatás következtében kialakuló egészségi állapotromlás esetén foglalkozási megbetegedés alakulhat ki. Foglalkozási megbetegedésnek minősül a munkavégzéssel összefüggésben, hosszabb időn át tartó behatás következtében kialakuló egészségkárosodás.

 

A foglalkozási megbetegedés megállapítása orvosszakmai feladat. A bejelentést a megbetegedést észlelő orvos (lehet háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos, bármilyen más szakorvos) teszi meg – az erre rendszeresített formanyomtatványon – a munkáltató telephelye szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatalnál.

 

A bejelentés kivizsgálást munkavédelmi hatóság végzi el, melybe a munkáltatón és a bejelentett dolgozón kívül bevonja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkavédelmi képviselőt, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium orvos végzettségű kormánytisztviselőjét is. A vizsgálati dokumentáció alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya véleményt ad, hogy elfogadja-e a bejelentett esetet foglalkozási megbetegedésként.

 

A vizsgálat során a megbetegedés és az egészségkárosodáshoz vezető körülmények feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető. A vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, valamint a bejelentés napjától számított legkésőbb 30 napon – különösen bonyolult esetekben 60 napon – belül intézkedni kell a további foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.

 

A munkavédelmi hatóság ezt követően az elfogadott foglalkozási betegségről 5 napon belül értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint a betegség foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról a munkáltatót is értesíti.

 

A foglalkozási megbetegedés speciális esetei:

 

  • Hosszabb ideig végzett bányászati tevékenység során bekövetkező megbetegedések, például a szilikózis, amely esetén a tüdőbe kerülő anyagrészecskék, gázok okozzák a tüdő megbetegedését.
  • Vibrációs ártalom, pl. légkalapáccsal végzett munka közvetlen hatása során alakul ki a betegség.
  • Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási területen dolgozók esetében előforduló fertőzéses megbetegedések is foglalkozási megbetegedésnek minősülnek.

 

Pénzbeli ellátás foglalkozási megbetegedés esetén

A foglakozási megbetegedés a munkahelyi baleset esetén járó ellátáshoz hasonló pénzbeli ellátásra, úgynevezett baleseti táppénzre jogosít. Betegszabadság nem, de táppénz jár a foglalkozási betegség miatt kialakuló keresőképtelenség időtartamára.

 

Baleseti táppénz jogosultság

A bejelentett foglalkozási megbetegedés tényét a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv (kifizetőhely, vagy az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal) határozattal megállapítja.

 

A baleseti táppénz időtartama

A foglalkozási megbetegedés alapján igényelt baleseti táppénz esetén a baleset napjának a foglalkozási megbetegedés orvos által megállapított napját kell tekinteni. A baleseti táppénz jogosultságának időtartama független attól, hogy a biztosított hány nap folyamatos, előzetes biztosítási idővel rendelkezik.

 

Baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre tekintet nélkül, a keresőképtelenség időtartamára, de legfeljebb egy éven át jár, azonban a baleseti táppénz folyósítása az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján, maximum egy évvel meghosszabbítható.

 

Igényléshez szükséges dokumentumok:

 

  • rendszeresített formanyomtatvány;
  • keresőképtelenségről szóló igazolás.

 

Magyarország területén kívül elszenvedett üzemi balesetre tekintettel kérelmezett baleseti táppénz esetén a járási hivatalhoz kell a kérelmet benyújtani, ilyenkor csatolni kell az orvosi igazolást, valamint az üzemi baleset elismerésére vonatkozó bizonyítékok magyar nyelvű fordítását is.

 

A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) baleseti táppénz kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt is mellékelni kell.

 

Pénzbeli ellátás megállapítása

A baleseti táppénz összegének megállapításánál jövedelemként kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló munkaviszonyában, a személyi jövedelem-adóelőleg megállapításához – az állami adóhatósághoz bevallott –, társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni. A baleseti táppénz összege azonos lesz a baleseti táppénz alapjának naptári napi összegével, azaz 100%-ával. Úti baleset esetén ennek az összegnek 90%-ával.

 

Társadalombiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított, illetőleg baleseti ellátásra jogosult személy esetében a baleseti táppénz összegét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150%‐ának alapulvételével kell megállapítani.

 

Jogorvoslat a hatósági döntéssel szemben

A baleseti táppénzzel kapcsolatos közigazgatási eljárások esetén a közigazgatási pert a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv ellen kell megindítani, ha a döntést kifizetőhely hozta.

 

A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv székhelye található.

 

Bővebb információ

Foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos bővebb információért keresse fel a Magyar Államkincstár honlapját.

 


Vonatkozó jogszabályok

  • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
  • 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
  • 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
  • 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
KULCSSZAVAK
foglalkozási megbetegedés  |   baleseti táppénz  |   pénzbeli ellátás  |   munkavédelem
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít