egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az orvosi vény, illetve recept a NEAK-kal szerződésben álló orvosok számára szolgáló dokumentum gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök felírásához. A vény lehet papíralapú vagy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján kiállított elektronikus vény (a továbbiakban: elektronikus vény vagy eRecept).

 

Gyógyszer rendelésére jogosult minden orvos és fogorvos. Orvosoknak, állatorvosoknak és gyógyszerészeknek – amennyiben végzettségüket hitelt érdemlően igazolni tudják – vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő mennyiségben vény nélkül is kiadható, kivéve egyes kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2, P4) minősített gyógyszercsoportot.

 

A vény tartalmi elemei

A speciális típusú vényektől eltekintve („pro familia”, „pro me” stb.) a mindennapok során használt vényekre vonatkozóan az érvényesség meglétéhez fel kell tüntetni a gyógyszert rendelő orvos nevét, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát, az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedélyének a számát, a rendelés keltét, ezenkívül az érintett nevét, lakcímét, illetve születési dátumát. 

 

Társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszerrendelés esetén emellett az érintett személy tajszámát, betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO-kód), valamint közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási igazolvány számát is fel kell tüntetni.

 

Amennyiben a társadalombiztosítási támogatás szakorvosi javaslat alapján jár a gyógyszerhez vagy a gyógyászati segédeszközhöz, a szakorvos pecsétszámát és a szakorvosi javaslat keltét is fel kell tüntetni a recepten.

 

Az EESZT útján rendelt vény (eRecept) esetében a fent említettek mellett az érintett nemét, tajszámát – vagy ennek hiányában más, az érintett azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány számát – is fel kell tüntetni.

 

Fontos továbbá, hogy a vénynek tartalmaznia kell egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására és alkalmazására, valamint annak gyakoriságára vonatkozóan. Az orvos feltünteti a gyógyszer nevét, a gyógyszerformát (tabletta, kapszula, injekció, kenőcs, krém, oldat, kúp), a rendelt gyógyszer darabszámát arab számmal és betűvel latinul, valamint a pontos adagolást, alkalmazást. Továbbá a beteg aláírása, a gyógyszert kiváltó aláírása, valamint az orvos pecsétje és aláírása is elengedhetetlen része az orvosi vénynek.

 

Nemzetközi egyezmény vagy EU-s állampolgár esetén az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, és a beteg külföldi biztosítási / azonosító számát és születési évét is fel kell tüntetni. A felírás dátumát is kötelező kitölteni – ettől a dátumtól kezdve 3 hónapig érvényes a recept.

 

Egy receptre egyszerre csak egy készítmény rendelhető. A recepten az egyes gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz a társadalombiztosítási támogatás mértéke eltérő lehet, ennek mértékéről az orvos által feltüntetett, különböző szabályok és betegségek alapján szereplő jogcím ad tájékoztatást. A támogatás lehet normatív, egyedi támogatás, HM, közgyógyellátás, Eü. kiemelt, Eü. emelt és teljes ár az alábbiak szerint.

 

Normatív támogatás: 80, 55, 25 vagy 0%-os támogatás járhat az adott gyógyszerre, attól függően, hogy milyen típusú betegségre való. A támogatás mértékét az Egészségbiztosító Pénztár határozza meg.

 

Egyedi támogatás: egyedi támogatással olyan gyógyszerek / tápszerek / gyógyászati segédeszközök rendelhetők, amelyekre egyébként nem járna támogatás, vagy Magyarországon nincs forgalomba hozatali engedélyük, de a beteg eredményes kezeléséhez feltétlenül szükségesek, vagy olyan készítménnyel oldható csak meg a kezelés, amely eredetileg más kezelésekben használatos. Az egyedi támogatást minden esetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) kell igényelni.

 

A honvédelemnél dolgozó polgári alkalmazottak és szerződéses katonák számára létező támogatás.

 

Közgyógyellátás: a közgyógyellátás terhére igénybe vehető, szociális alapú ártámogatást jelenti egy adott keretösszeg erejéig. (Közgyógyellátás esetén lehetséges a kiemelt vagy az emelt támogatást ezzel párhuzamosan igénybe venni.)

 

Üzemi baleset: 100%-os ártámogatás üzemi balesetek következtében szükségessé váló gyógyszerek / gyógyászati segédeszközök / tápszerek kiváltására.

 

Eü. kiemelt: 100%-os ártámogatás, a páciensnek csak egy 300 forintos dobozdíjat kell fizetnie olyan gyógyszerekre, amelyek folyamatos vagy élethosszig tartó kezelést igénylő betegségek kezelésére és megelőzésére szolgálnak.

 

Eü. emelt: élethosszig tartó kezelést igénylő krónikus betegségek, középsúlyos krónikus betegségek vagy súlyos, de rövidebb ideig tartó betegségek kezelésére szolgálnak. Csak érvényes szakorvosi javaslatra adható. A támogatás mértéke 90, 70 vagy 50%.

Teljes ár: amennyiben vényköteles gyógyszerre van szüksége társadalombiztosítással nem rendelkező személynek, akkor ezen a jogcímen megkaphatja, teljes áron.

 

A vényen jelzett az is, ha a gyógyszer nem helyettesíthető. Ha az orvos ezt a mezőt nem jelöli be, akkor a gyógyszerész felajánlhatja a biztosítottnak a kedvezőbb árú, egymással egyenértékűnek és helyettesítőnek minősített gyógyszereket. Az egymással helyettesíthető gyógyszerek listája megtalálható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) jogutódja) honlapján működtetett gyógyszer-adatbázisban. Amennyiben az orvos a vényen a beteg lakcímét, a tajszámot vagy a születési időt nem tüntette fel, a gyógyszerésznek joga van azt pótolni a beteg által bemutatott igazolványok alapján.

 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), ami nem csak egy e-egészségügyi szolgáltatási rendszer, hanem az egészségügyi ágazat intézményeit és szolgáltatóit összekötő kommunikációs platform is, amelynek funkciói biztonságosabbá, hatékonyabbá és kényelmesebbé teszik a betegek ellátását. Ez a rendszer hívta életre az eReceptet, illetve a felírási igazolást.

 

Felírási igazolás

Az EESZT-rendszer megjelenésével lehetőség nyílt az elektronikus vények létrehozására (eRecept). Ha az orvos az online térbe rögzíti a vényt, akkor beszélhetünk az ún. eReceptről.

 

Az eRecept bevezetésével egyszerűbbé válik a felírt gyógyszerek kiváltása. Míg eddig kizárólag a papíralapú vény bemutatásával lehetett kiváltani a receptre felírt készítményeket (ez továbbra is lehetséges az eddig megszokott módon), mostantól a receptkiváltás lehetőségei kibővülnek.


Az eRecept – a hagyományos papíralapú receptek elektronikus alternatívájaként – a felírástól kezdve a tároláson át egészen a kiváltásig lehetővé teszi a vény teljes elektronikus útját.

 

Erről a beteg kérésére kiadhatja – illetve 14 éves kor alatti beteg esetén kötelezően kiállítja – a felírási igazolást az orvos. Amennyiben az orvos rögzíti az eReceptet, a beteg tajszáma és személyi igazolványa segítségével kiválthatja gyógyszerét bármely gyógyszertárban.

 

Ha a beteg nem tudja kiváltani a saját gyógyszerét, akkor szükséges egy, a Kormányablakon keresztüli meghatalmazás rögzítése erre a célra. Azonban a jelenlegi Covid19-járvány miatt e meghatalmazás nélkül is lehetséges a más nevében történő gyógyszerkiváltás a beteg tajszámának megadásával, ha a személyazonosító adatait hitelt érdemlően bizonyítja a gyógyszerkiváltást végző fél.

 

Új, „kék” felírási igazolás

2020. novemberétől megjelent egy új, kék színű felírási igazolási forma. A hagyományos „piros” forma mellett ez is használható párhuzamosan. Az új, papír formátumú Felírási Igazolás mérete és beosztása megegyezik a hagyományos vényével, de ez kék színű, és legfelül szerepel rajta a FELÍRÁSI IGAZOLÁS felirat. Ezenkívül – az orvosi (piros) vényhez hasonlóan – biztonsági elemekkel ellátott és sorszámozott.

 

Az új formátumú papír felírási igazolással a NEAK a koronavírus-járvány végéig tervezi ellátni az orvosokat, akiknek nem kötelező ezek használata.

 


Vonatkozó jogszabályok:

  • A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló, a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM-rendelet 1. számú melléklet táblázatában feltüntetett maximálisan adható százalékos mértékeket alapul véve történik.
  • Rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról, 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
  • Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI-rendelet: EESZT-rendelet
  • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 

KULCSSZAVAK
vény  |   recept  |   felírási igazolás  |   eRecept  |   jogcímek  |   normatív támogatás  |   Eü. emelt  |   Eü. kiemelt  |   közgyógy
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít