egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A pszichoterápia a beteggel történt megállapodás – úgynevezett terápiás szerződés – alapján, lélektani eszközökkel végzett kezeléssorozat.

 

Olyan, a pszichés betegségek kezelését szolgáló segítő-gyógyító beavatkozás, amely közvetlen, szóbeli vagy egyéb (nonverbális) kommunikáció révén hoz létre változásokat az élményfeldolgozásban és a magatartásban.

 

A pszichoterápia kötött időtartamú és gyakoriságú üléseken történik, egyéni, páros vagy csoportos formában. Pszichoterápiás tevékenységet pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező pszichiáterek, gyermek- és ifjúságpszichiáterek, valamint klinikai szakpszichológusok végezhetnek.

 

A pszichoterápia típusai

A pszichoterápiában számos módszer és megközelítés alkalmazható. A fő irányzatok mentén megkülönböztetünk mélylélektani-analitikus, gondolkodási (kognitív) és viselkedésalapú, illetve személyközpontú, humanisztikus módszereket is. A pszichoterápia általában hosszabb, időigényes kezeléssorozat, de léteznek rövidebb módszerek is (pl. fókuszterápia). Általában a probléma vagy a pszichés betegség természetétől függ, hogy a kezelés meddig tart.

 

A pszichoterápiák különböző módszerei gyakran keverednek egymással a hatékony kezelés érdekében, illetve számos speciális elemmel is kiegészülhetnek (pl. hipnózis, pszichodráma, relaxációs terápiák).

 

Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia

A célzott pszichoanalitikus elemzés azt foglalja össze, hogy a páciens korábbi érzelmi-kapcsolati élményei és tapasztalatai hogyan határozzák meg jelenlegi kapcsolati működését, és mindez hogyan hozható összefüggésbe a jelenleg észlelt panaszaival. A terapeuta ösztönzi a klienst, hogy a kapcsolatairól és a másokhoz – például a szüleihez – fűződő érzéseiről, gyermekkori élményeiről beszéljen. Ez lehetővé teszi a terapeuta számára, hogy felfedje a múltbeli események és a jelenben tanúsított magatartások közötti összefüggéseket.

 

Kognitív viselkedésterápia

A kognitív viselkedésterápia a viselkedésterápia és a kognitív terápia szemléletét és módszereit vegyíti. A kognitív terápia célja, hogy a kliens megtanulja felismerni azokat a negatív gondolatokat, amelyek az általa megélt kellemetlen állapothoz vezettek. Ennek folytán képessé válik a szomorúsághoz, reménytelenséghez, haraghoz vagy szorongáshoz vezető gondolatok átértékelésére. A terápiában a pszichoterapeuta és a kliens együtt dolgozik azon, hogy felismerjék, módosítsák és kijavítsák az érzelmi problémát előidéző gondolkodást és cselekedeteket irányító hibás alapfeltevéseket és szabályokat.

 

A viselkedésterápia célja a megküzdő stratégiák és a problémamegoldó technikák elsajátítása, valamit a stressztűrő képesség fejlesztése. A kognitív viselkedésterápia célja általában egy körülírt probléma megoldása.

 

Kognitív analitikus terápia

A kognitív analitikus terápia a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia és a kognitív viselkedésterápia módszereit vegyíti annak tisztázása céljából, hogy a páciens viselkedése hogyan okoz számára nehézségeket, és hogyan tud fejlődni az önsegítés és megoldási kísérletek révén.

 

A kognitív analitikus terápia első ülésein a kliens élettörténetének megbeszélése történik, ábrákkal kiemelve a potenciálisan problémákat jelentő eseményeket. Ezeket értelmezve a terapeuta feltárja, hogy milyen tudattalan konfliktusok húzódhatnak meg a tünetek mögött. A terapeuta naplókat és fejlődési ábrákat vezet. Ezek segítik azoknak a készségeknek a fejlesztését, amelyeket a kliens a terápia befejeztével a későbbiekben is alkalmazhat.

 

Interperszonális pszichoterápia

Az interperszonális (személyközi) pszichoterápiás szemlélet szerint a pszichés betegség kialakulásának hátterében különböző társas jellegű problémák állhatnak. A társas problémák alábbi fő területei különíthetők el:

 

    • Gyász. Gyászreakció nemcsak halálesetek kapcsán, hanem hétköznapi okokból, a veszteség egyéb formái miatt is elindulhat (pl. szakítás, költözés). A terápia stratégiai célja a gyász folyamatának elősegítése, valamint új kapcsolatok és tevékenységek kialakítása.
    • Szerepmegkérdőjelezés. A beteg valamely való életbeli szerepét (házastárs, szülő, munkatárs, főnök stb.) megkérdőjelezi egy másik személy. A terápia stratégiai célja feltárni a vita és a kapcsolat természetét, és megtalálni a megoldási lehetőségeket.
    • Szerepváltás. Az egyén valamilyen státuszának megváltozása (például szülővé válás, előléptetés, súlyos betegség). A terápia stratégiai célja az új szerep előnyeinek és kihívásainak feltárása, a szükséges új készségek kialakítása, valamint a korábbi szerep előnyeinek és hátrányainak áttekintése.
    • Társas deficit. Olyan személyiségvonások és viselkedések vagy azok hiánya, amelyek megakadályozzák a pácienst kapcsolatok létesítésében és fenntartásában. A terápia stratégiai célja a hiányzó kapcsolati készségek elsajátítása.

 

Személyközpontú pszichoterápiák

A személyközpontú pszichoterápiák arra fókuszálnak, hogy a kliens megismerje, hogyan gondolkodik saját magáról, és ráébredjen a saját erősségeire. A cél az önmagáról való pozitívabb gondolkodás, az önismeret és az öntudat fejlesztése. A terapeuta a feltétel nélküli elfogadás, együttérzés és hitelesség révén olyan optimális gyógyító légkört teremt, amelyben a kliens énje nem érzi magát veszélyeztetve.

 

A terápia előrehaladott szakaszában a kliens felismeri elfojtott pozitív és negatív attitűdjeit, rejtett motivációit. A terápiában szerzett önbizalom segítségével bátrabban próbálkozik az életben, a terápián kívüli térben is. A jövővel mint lehetőséggel néz szembe. A terápia tartós, gondolkodáson alapuló (kognitív) és viselkedéses változásokhoz vezet.

 

Család- és párterápia

Családtag(ok) vagy partner bevonásával végzett, a közös problémamegoldást célzó terápia.

 

A családterápia általában az ún. rendszerelmélet szerint történik, amely abból az alapvetésből indul ki, hogy a tünethordozó családtag a család egészének működésbeli zavarát képviseli. Mivel bármely családtag viselkedése hat az összes többi tag viselkedésére is, egy tag viselkedésének elemzésekor a rendszer egészét kell feltérképezni.

 

A párterápiában a terapeuta két, egymással hosszú távú párkapcsolatban lévő személlyel dolgozik. A párterápia olyan esetben alkalmazható, amikor egy kapcsolat rosszul működik, vagy válságba jut, de a felek hibás működési mechanizmusaikat felismerve változtatni kívánnak közös helyzetükön.

 

Párterápiás megközelítés javasolt a családterápia helyett, ha a gyermek pszichés zavara a szülők közötti problémákra vezethető vissza.

 

A pszichoterápia fő javallatai

A pszichoterápia a pszichiátriai betegségek széles skálájának kezelésében alkalmazható. A szakembert által nyújtott pszichés támogatás jó eredményeket hozhat többek között:

 

A pszichoterápia menete

A pszichoterápia megkezdése előtt a terapeuta és a kliens terápiás szerződést köt, amely tartalmazza a terápia célját/céljait, a beteg és a terapeuta tennivalóit, a terápia formai jellegzetességeit, körülményeit és kereteit, az időhatárokat és a rendszerességet, valamint a hiányzásra és elérhetőségre vonatkozó kiegészítő megállapodásokat.

 

A pszichoterápia kezeléssorozat keretében, üléseken történik. Az ülések gyakorisága és időtartama előre rögzített. A pszichoterápiás ülés időtartama alapesetben 60 perc, amelyből a beteggel töltött idő 45-50 perc. Egyes módszerek esetében dupla (például ambuláns csoport-pszichoterápia, családterápia), illetve tripla (pszichodráma, családterápia) ülések zajlanak. Bizonyos módszerek, illetve támogató terápiák esetében indokolt lehet a felezett ülés (25-30 perc).

 

A pszichoterápia történhet pszichoterápiás szakrendelésen vagy fekvőbeteg-ellátás keretei között, pszichoterápiás osztályon is. A terápia formáját a kezelendő állapot és a páciens körülményei határozzák meg.

 

Hogyan kérjen szakszerű segítséget?

Élete során mindenki átél és tapasztal olyan időszakokat, amikor a fokozott lelki és fizikai terhelés mellett pszichés támogatásra lehet szüksége a hatékonyabb megküzdés érdekében. Ilyenkor kérheti pszichológus vagy pszichiáter segítségét is.

 

Ha úgy érzi, hogy a mindennapi feladatokkal vagy a társas kapcsolatokkal való megküzdés nehézséget okoz, és szeretne ezen változtatni, forduljon bizalommal háziorvosához, aki segít megtalálni a megfelelő szakembert a probléma kezeléséhez, vagy keresse fel a területileg illetékes pszichiátriai rendelőt. A pszichiátriai szakrendelés beutaló nélkül felkereshető.

 

Ha támogató beszélgetésre, esetleg tanácsra van szüksége a lelki problémák megoldásához, hívja a 0–24 órában ingyenesen elérhető Lelki Elsősegély Szolgálatot a 116-123-as számon.

KULCSSZAVAK
terápia  |   pszichoanalízis  |   kognitív viselkedésterápia  |   kognitív analitikus terápia  |   pszichoterápia  |   családterápia  |   párterápia  |   mentális egészség  |   pszichológia  |   pszichiátria  |   megküzdés
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít