egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az otthonunkban található hétköznapi használati tárgyak és anyagok közül néhány egészségkárosító hatású lehet. A mérgezés a háztartási balesetek leggyakoribb típusai közé tartozik (a fulladás, az esésből fakadó- és égési sérülések mellett).

 

A gyermekek és az idősek nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint a család többi tagja, de néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető a mérgezés kockázata.

Az otthonunkban előforduló veszélyes anyagokról bővebben itt olvashat.

 

 

Súlyos mérgezés esetén hívjunk mentőt! (telefonszám: 112)

 

Egyéb esetben, vagy amíg a mentő megérkezik, hívjuk a Mérgezés SOS zöld számát! 

MÉRGEZÉS SOS – 06 80 20 11 99 

 

A Mérgezés SOS ingyenesen hívható sürgősségi információs vonal, amely a nap 24 órájában áll a lakosság és az egészségügyi ellátók rendelkezésére. A bejelentkező ügyeletes akut mérgezésekkel kapcsolatban ad információt a várható tünetekről, teendőkről és segít annak megítélésében, hogy az érintettnek szüksége van-e kórházi ellátásra. A szolgálat segítséget nyújt szándékos, véletlen vagy munkahelyi expozícióban történt mérgezés, valamint állatok mérgezése esetén is. A Mérgezés SOS-t a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata működteti.

 

 

A mérgezések megelőzése

A mérgezések (főleg a gyermekeket érintőek) és a háztartási vegyszerek okozta balesetek nagy része az alábbi óvintézkedések betartásával megelőzhetők.

 

Biztonságos tárolás

A mérgezéses balesetek leggyakoribb oka a mérgező anyagok nem megfelelő módon és helyen történő tárolása, majd ennek következtében a figyelmetlenségből történő elfogyasztásuk vagy helytelen használatuk.

 

A mérgező anyagok biztonságos tárolása érdekében tartsa be az alábbiakat!

 

 • A gyógyszereket, tisztítószereket és egyéb vegyszereket eredeti csomagolásukban, gyermekek által nem látható és nem elérhető helyen tárolja!
 • Válasszon gyerekbiztos csomagolást! Használat után a kupakot mindig jól zárja vissza!
 • A háztartásban használt vegyszereket, gyógyszereket élelmiszerektől elkülönítve tárolja!
 • Ne tartson mérgező szobanövényeket a lakásban; ha ez nem megoldható, akkor semmiképpen sem a gyermek által elérhető helyen!
 • A kertben lévő mérgező növényeket távolítsa el vagy kerítse körbe!

 

Biztonságos használat

A vegyszerek, gyógyszerek, tisztítószerek és egyéb potenciálisan mérgező anyagok biztonságos használata körültekintést igényel – különösen, ha kisgyermek is él a házban. Kellő odafigyeléssel minimalizálható az esélye, hogy a gyermek hozzáférjen a veszélyes anyagokhoz.

 

A mérgező anyagok használata során tartsa be az alábbiakat!

 

 • Tartsa be a háztartási szerek használatára vonatkozó előírásokat, használjon védőfelszerelést!
 • A tisztítószereket ne keverje egymással!
 • Bevétel után tegye el és zárja el a gyógyszereket!
 • Ha csörög a telefon vagy ajtót kell nyitnia, ne hagyja magára a gyermeket nyitott dobozú gyógyszer, vegyszer, tisztítószer mellett!
 • Saját gyógyszerét ne a kisgyermek előtt vegye be, mert ők szívesen utánozzák a szülők viselkedését!
 • Ne nevezze a gyermek számára felírt szirupot, gyógyszert édességnek, finomságnak!

 

A gyermekek felvilágosítása

A mérgezések jelentős részéhez a szülő gondatlansága, figyelmetlensége is hozzájárul. 3-6 éves kor között a kisgyermekek már viszonylag önállóan próbálják felfedezni a környezetüket, így ebben az időszakban fokozottan ügyelni kell arra, hogy mi marad elől a lakásban.

 

A gyermekek figyelmét célszerű felhívni az alábbiakra

 • Mutassa meg gyermekének a lakásban található tisztítószereket – különös tekintettel azokra, amelyek csábítóak lehetnek számára (színes, illatos mosógélkapszulák, illóolajok, erős marószerek, higanyos hőmérő). Magyarázza el ezek működését, illetve veszélyeit.
 • Hívja fel a gyermek figyelmét arra, hogy a kertben, parkban, természetben található bogyókból, növényekből szülő vagy felnőtt megkérdezése nélkül ne fogyasszon, ne kínálja meg vele testvérét vagy más gyermeket, és ne fogadja el senkitől.

 

Mikor gyanakodjunk mérgezésre?

Mérgezést számos, különböző anyag okozhat, ennek megfelelően a jelentkező tünetek is igen különbözőek lehetnek. Mérgezés gyanúja merül fel minden olyan esetben, amikor a gyermek nem a megszokott módon viselkedik.

 

Mérgezés gyanúját vetik fel többek között az alábbi tünetek:

 

 • a gyermek alvásidőben nem álmos, hiperaktív;
 • nem alvásidőben hirtelen elalszik vagy zavart a tudata;
 • levert;
 • bizonytalanul mozog, tántorogva jár, ok nélkül elesik;
 • görcsei vannak;
 • hány vagy erős hasmenése van;
 • a pupillája fénytől függetlenül túl szűk vagy tág;
 • bőre kipirult vagy sápadt;
 • verejtékezik (fokozott izzadás);
 • folyik a nyála;
 • furcsa szagú a lehelete (rossz lehelet).

 

Mi a teendő mérgezés esetén?

Ha gyermeke fagyállót, növényvédő szert, tiszafát, maró tisztítószert vagy egyéb ismert erősen mérgező anyagot fogyasztott, elsősegélynyújtást követően azonnal hívjon mentőt (telefonszám: 112)!

 

Egyéb esetben, vagy amíg a mentő kiérkezik, hívja a Mérgezés SOS ingyenesen hívható, zöld számát!

MÉRGEZÉS – SOS! – 06 80 20 11 99

 

Általános teendők

Ügyeljen arra, hogy az érintett ne szerezzen további sérüléseket! Szükség esetén nyisson ablakot, hagyja el a helyiséget, vegye el a gyermektől a mérgezést okozó anyagot és nyugtassa meg! Elsősegélynyújtás után hívja a Mérgezés SOS ingyenesen, a nap 24 órájában hívható telefonszámát, ahol a várható tünetekre és a további teendőkre vonatkozóan kaphat bővebb felvilágosítást.

Az elsősegélynyújtás alapjairól bővebben itt olvashat.

 

Teendők szembe jutás esetén

Irritáló anyag szembe kerülése esetén öblítse a szemet szemkimosó folyadékkal vagy langyos folyóvízzel 5-10 percen keresztül! Ügyeljen arra, hogy a sérült szem legyen lefelé, így elkerülhető, hogy a sértetlen szembe folyjon az öblítővíz. Erősen irritáló vagy maró anyag szembe kerülése súlyos szemkárosodást okozhat, ezért azonnal hívjon mentőt és a teendőket bízza szakemberre!

 

Teendők bőrre kerülés esetén

Óvatosan távolítsa el a szennyezett ruhadarabot az érintett területről, vigyázva, hogy az ép bőrfelület ne sérüljön. A bőrre került anyagot először száraz ruhával itassa fel, majd öblítse le alaposan hideg vízzel! Marási sérülés esetén kórházi ellátás szükséges! Ne végezzen semlegesítést, tehát soha ne öntsön savra lúgot és lúgra savat, csak és kizárólag tiszta, hideg vizet!

 

Teendők belélegzés esetén

Vigye a sérültet friss levegőre!

 

Teendők lenyelés esetén

Maró anyag szájba kerülése, lenyelése esetén azonnal hívjon mentőt! Ne hánytassa a gyermeket és ne itasson vele folyadékot, vagy semlegesítés céljából savra lúgot, lúgra savat! Nem maró anyag esetén mossa ki a gyerek száját és a teendőket illetően hívja a Mérgezés SOS zöld számát!

 

Honnan tudjuk, hogy milyen veszélyt jelent az adott anyag?

A kereskedelmi forgalomba kerülő, mérgező vagy veszélyes vegyi anyagokat veszélyt jelző címkével kell ellátni, melyeken az értelmezést segítő piktogramok közlik az adott vegyi anyag veszélyeit. A piktogramok használata uniós szinten harmonizált, így érdemes megismerkedni velük, hiszen segítségükkel gyorsan informálódhat egy adott termék veszélyes tulajdonságairól.

Figyelem! A veszélyt jelző piktogramok 2015-ben megváltoztak; a korábban gyártott vegyszereken más veszélyszimbólum is előfordulhat!

 

A vegyi anyagok csomagolásán az alábbi veszélyt jelző piktogramok lehetnek

 


GHS pictogram explos

GHS01: Ezzel a piktogrammal robbanóanyagokat, önreaktív anyagokat és olyan szerves peroxidokat jelölnek meg, amelyek hevítésre robbanhatnak.

 

Mit jelent?

 

 • Instabil robbanóanyag
 • Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye
 • Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye
 • Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye
 • Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat

 

Például: tűzijáték, lőszer

 

Szükséges óvintézkedések

 

 • Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat!
 • Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette!
 • Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó! – Tilos a dohányzás!
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező!
 • Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező!
 • Tűz esetén robbanásveszély!

 


GHS pictogram flamme

GHS02: Ez a piktogram a tűzveszélyes gázokra, aeroszolokra, folyadékokra és szilárd anyagokra figyelmeztet.

 

Mit jelent?

 

 • Rendkívül tűzveszélyes gáz
 • Tűzveszélyes gáz
 • Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
 • Tűveszélyes aeroszol
 • Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
 • Tűzveszélyes folyadék és gőz
 • Tűzveszélyes szilárd anyag

 

Például: lámpaolaj, benzin, körömlakklemosó

 

Szükséges óvintézkedések

 

 • Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni!
 • Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó! – Tilos a dohányzás!
 • Az edény szorosan lezárva tartandó!
 • Hűvös helyen tartandó!
 • Napfénytől védendő!

 


GHS pictogram rondflam

GHS03: Ezt a piktogramot olyan oxidáló gázokon, szilárd anyagokon és folyadékokon láthatja, amelyek tüzet vagy robbanást okozhatnak, illetve fokozhatják a tűz intenzitását.

 

Mit jelent?

 

 • Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
 • Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású

 

Például: fehérítőszer, orvosi célú oxigén

 

Szükséges óvintézkedések

 

 • Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó! – Tilos a dohányzás!
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező!
 • A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni!

 


GHS pictogram bottle

GHS04: Az alapesetben biztonságosnak tekinthető gázok is veszélyessé válnak, ha nyomás alá kerülnek.

 

Mit jelent?

 

 • Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
 • Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat

 

Például: gáztartályok

 

Szükséges óvintézkedések

 

 • Napfénytől védendő!
 • Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező!
 • Azonnal orvosi ellátást kell kérni!

 


GHS pictogram acid

GHS05: Maró hatású és súlyos égési sérülést, szemkárosodást okozó, továbbá fémre korrozív hatású anyagok.

 

Mit jelent?

 

 • Fémekre korrozív hatású lehet
 • Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

 

Például: lefolyótisztítók, ecetsav, sósav, ammóniákgumi

 

Szükséges óvintézkedések

 

 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos!
 • A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni!
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező!
 • Elzárva tárolandó!
 • Az eredeti edényben tartandó!

 


GHS pictogram skull

GHS06: Ennél a címkénél vegye figyelembe, hogy akut toxicitású vegyi anyaggal dolgozik, amely belégzés vagy lenyelés esetén akár halálos is lehet.

 

Mit jelent?

 

 • Lenyelve halálos
 • Bőrrel érintkezve halálos
 • Belélegezve halálos
 • Lenyelve mérgező
 • Bőrrel érintkezve mérgező
 • Belélegezve mérgező

 

Például: peszticidek, biocidek, metanol

 

Szükséges óvintézkedések

 

 • A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni!
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni!
 • Lenyelés esetén: a szájat ki kell öblíteni; rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz!
 • Zárt edényben tárolandó!
 • Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet!
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező!
 • Bőrre kerülés esetén: óvatos lemosás bő szappanos vízzel!
 • Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni!
 • A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni!
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos!
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható!
 • Légzésvédelem használata kötelező!
 • Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni!
 • Elzárva tárolandó!

 


GHS pictogram exclam

GHS07: Olyan anyagokat jelez, melyek akut toxicitású (ártalmas) anyagok.

 

Mit jelent?

 

 • Légúti irritációt okozhat
 • Álmosságot vagy szédülést okozhat
 • Allergiás bőrreakciót válthat ki
 • Súlyos szemirritációt okoz
 • Bőrirritáló hatású
 • Lenyelve ártalmas
 • Bőrrel érintkezve ártalmas
 • Belélegezve ártalmas
 • Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkör felső rétegeiben lebontja az ózont

 

Például: mosószerek, WC-tisztítószerek, hűtőfolyadék

 

Szükséges óvintézkedések

 

 • Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését!
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható!
 • Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni!
 • Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz!
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező!
 • Bőrre kerülés esetén: lemosás bő szappanos vízzel!
 • Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható, majd az öblítés folytatása.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni!

 


GHS pictogram silhouette

GHS08: Karcinogén, azaz rákkeltő anyag!

 

Mit jelent?

 

 • Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
 • Károsítja a szerveket
 • Károsíthatja a szerveket
 • Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
 • Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
 • Rákot okozhat
 • Feltehetően rákot okoz
 • Genetikai károsodást okozhat
 • Feltehetően genetikai károsodást okoz
 • Belélegezve allergiás- és asztmás tüneteket, nehézlégzést okozhat

 

Például: terpentin, benzin, lámpaolaj

 

Szükséges óvintézkedések

 

 • Lenyelés esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz!
 • TILOS hánytatni!
 • Elzárva tárolandó!
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos!
 • A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni!
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni!
 • Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni!
 • Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz!
 • Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat!
 • Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette!
 • Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező!
 • Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni!
 • Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését!
 • Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező!
 • Belélegzés esetén: légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni!

 


GHS pictogram pollu

GHS09: Ez a piktogram arra figyelmeztet, hogy egy adott anyag veszélyes a környezetre és vízi toxicitást okoz.

 

Mit jelent?

 

 • Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
 • Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

 

Például: peszticidek, biocidek, benzin, terpentin

 

Szükséges óvintézkedések

 

 • Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását!
 • A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni!

 

KULCSSZAVAK
mérgezés  |   megelőzés  |   baleset  |   vegyi anyag  |   káros anyag  |   vegyszer  |   háztartási baleset  |   méreganyag
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít